Podle mluvčího Vladislava Sobola to však neznamená, že by se hned začalo těžit. „Případné těžbě musí předcházet zpracování dokumentace k posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí (EIA) a samozřejmě je potřeba se dohodnout se všemi majiteli domů a pozemků v lokalitách ovlivněných těžbou,“ sdělil Vladislav Sobol.

A právě souhlas vlastníků může být pověstným kamenem úrazu. Spousta lidí, kteří žijí na Výhodě, totiž odmítá takovýto souhlas podepsat.

„Nesouhlasím s těžbou. Nechceme odtud odejít, máme tady zahradu a líbí se nám tady. I sousedi, se kterými jsme se o tom bavili, jsou proti,“ řekla Deníku Kateřina Kováčová.

Odejít nechce ani Svatopluk Guziur, který je členem osadního výboru a má také na Výhodě obchod.

„V žádném případě jim to nepodepíšu, stejně si myslím, že se jedná jen o provokaci a žádná těžba nebude. Mluví se tady o tom už dlouho a nic se neděje. Vždyť kolik je tu rodinných domků, jsou tady restaurace, škola Dakol,“ kroutí hlavou Svatopluk Guziur.

Také on si myslí, že většina lidí bude proti. „Sice nemůžu mluvit za své kolegy v osadním výboru, ale co vím, tak ani oni nejsou těžbě příliš nakloněni,“ dodal Guziur.

Město těžbu nechce

Také vedení Orlové by bylo radši, kdyby se nakonec pod Výhodou netěžilo. „Je to jeden z nejhezčích satelitů rodinných domků. Navíc těžba by nepostihla jen přibližně 150 rodinných domků, které jsou přímo na Výhodě. V těsné blízkosti jsou stavby jako nemocnice nebo věžové domy, které by případné vlivy těžby mohly rovněž ohrožovat,“ informoval místostarosta Orlové Radislav Mojžíšek.

Jak dodal, bude záležet především na lidech, jak na nabídku OKD zareagují. Jak ale zdůraznil starosta města Jiří Michalík, město není tím, kdo těžbu povoluje.

„Je pouze účastníkem procesu správního řízení jako vlastník dotčených nemovitostí na předmětném území. Těžbu povoluje báňská správa a rozhodujícím faktorem je z tohoto pohledu fakt, že jsou vyřešeny všechny známé střety zájmů na povrchu dotčené části chráněného ložiskového území a dobývacích prostorů,“ vysvětlil starosta. 

Jak se Orlová postaví k těžbě pod Výhodou?
Rozšíří se těžba uhlí pod Orlovou i Karvinou?
Těžba pod Výhodou: OKD lidem postaví nové domy