„V Horní Suché budou naši pracovníci pravidelně procházet hlavně vyloučené lokality, kde budou v kontaktu s lidmi, kteří potřebují pomoc nebo radu. V oblasti spolupráce s policií jde o preventivní činnost, ale v rámci sociální oblasti jde o konkrétní pomoc lidem, kteří to potřebují," vysvětlila koordinátorka projektu Společně k bezpečí Jana Pischová.

Terénní pracovníci sdružení Vzájemné soužití působí i v jiných městech a nyní budou navíc jednou týdně kontrolovat stav v Horní Suché.

Jednou měsíčně absolvují pochůzku i s hlídkou Policie ČR. „Je důležité, aby lidé vnímali policisty jako lidi, kteří zde vykonávají důležitou službu a mohou jim pomoci. Musíme je naučit, aby se nebáli na policisty s problémem obrátit, což bylo v minulosti komplikací," uvedl ředitel a předseda sdružení Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan.

Rozšíření terénních pracovníků zástupci vedení Horní Suché vítají. Právě to dokonce označují za nejdůležitější, když vidí za prací konkrétní výsledky. „Nejlépe je práce terénních pracovníků vidět v Důlní ulici. Za půl roku se tady situace rapidně zlepšila. Je to vidět i v okolí domů, kde je už několik měsíců opravdu pořádek. Problémy, které zde po nastěhování šestnácti rodin byly, zcela vymizely. A to je podle nás hodně zásluhou terénních pracovníků, kteří zde odvedli dobrou práci. Každé další zlepšení samozřejmě vítáme," řekl místostarosta Josef Žerdík.

Otázkou je, zda se situace nezlepšila hlavně díky tomu, že nejproblematičtější lidé už zde nebydlí, protože byli za trestné činy zavřeni a jejich děti skončily v různých ústavech a dětských domovech.

Rodiny se učí žít, aby jim úřady nevzaly děti