A kritiky na adresu města bylo dost.

Například Monika Heisigová ze zmiňovaného sdružení podrobila kritice argument, že radnice podmínila souhlas s těžbou zachováním pracovních míst.

„Proč se těžařům ustupuje, proč se bojíme toho, že by lidé z Karviné přišli o práci v dolech, kdyby se netěžilo. Tak společně hledejme cesty, jak jinak najít těmto lidem práci. O to se nikdo nesnaží a politici z radnice se zaklínají tím, že jim jde o zachování pracovních míst jak v dolech, tak na průmyslové zóně," nešetřila kritikou Monika Heisigová.

Podnikatelé jsou nervózní

Další řečníci městu vytýkali například to, že v roce 2010 deklarovalo nedotknutelnost pravého břehu Olše a dnes je ochotno na to přistoupit. Byť těžařům klade určité podmínky.

A neozývají se jen majitelé rodinných domů ve Starém Městě, ale také zástupci firem z průmyslové zóny. Její budoucnost totiž závisí právě na tom, jak se jednotlivé firmy rozhodnou. Zda se s těžaři dohodnou a OKD bude moci pod tímto prostorem těžit.

„Plány OKD ohrožují rozvoj firem, které na Novém Poli podnikají. Nikdo sice ještě natvrdo neřekl, že se přestěhuje, ale víme, že vedení některých firem jsou ze situace nervózní a perspektivně uvažují o stěhování úplně jinam, mimo Karvinou," řekl zástupce firmy Lift Components Jan Krejča.

Primátor: Diskutujme!

Karvinský primátor Tomáš Hanzel, k němuž většina výtek směřovala, považuje takovýto způsob protestu za legitimní.

„Rozumím těm lidem. Oni jsou těmi, kterých se to všechno týká, a tak vyjadřují svůj názor, na což mají právo. Nebráním se žádné diskuzi," řekl Tomáš Hanzel

Pokud jde o nařčení některých podnikatelů z průmyslové zóny Nové Pole, že město zaprodalo průmyslovou zónu OKD, Hanzel nesouhlasí.

„My jsme zástupce firem z Nového Pole informovali o postupu města, o požadavcích, které jsme vůči OKD vznesli. Naše stanovisko je jasné: Chceme zachování pracovních míst pro Karvinou!" říká karvinský primátor.

Město podle něj rozhodně neudělá nic, co by mohlo ohrozit fungování průmyslové zóny Nové Pole.

Radní poslali těžařům studii vlivů těžby k dopracování

Dopracovat! S tímto závěrem vrátili karvinští radní i magistrát, coby zástupce státní správy, společnosti OKD tzv. malou studii EIA k vlivu případné těžby OKD pod Starým Městem na životní prostředí. Údajně je nedostatečná, málo konkrétní a neodpovídá na mnohé otázky týkající se vlivů těžby a ochrany životního prostředí.

Rada města vyslovila ve stanovisku souhlas se záměrem OKD těžit v lokalitě v letech 2015 až 2035, ovšem zároveň má několik podmínek a výhrady ke způsobu zásahů do životního prostředí, které chtějí nechat dopracovat. Pro OKD to znamená kompletní proces EIA.

„Požadujeme průběžné hodnocení vlivů těžby na dopravní i jinou infrastrukturu, a to několikrát ročně včetně zvýšení počtu měřících stanic seismických vlivů ve městě. Důležitá pro nás je taky ochrana nově vybudované cyklotrasy podél Olše nebo přemístění tamního památníku válečným obětem," shrnul náměstek s tím, že město chce ochranu investic průmyslové zóny také zahrnout do územního plánu v podobě zákazu stavební uzávěry pro Nové Pole," uvedl náměstek Dalibor Závacký.

Vyjádření karvinského magistrátu k dokumentaci o záměru, kterou OKD předložila, je nesouhlasné a má desítky podmínek, které firma musí splnit, aby státní správa vydala souhlas se záměrem těžit v části karvinského Starého Města.

„Ze záměru například nebylo až tak jasné, jak se OKD postará o území tak, aby demolice probíhaly řádně a aby nevznikaly na území černé skládky, jaký bude postup při rekultivacích, jaký bude celkově vliv těžby na tamní přírodu, jak zajistí OKD ochranu nebo přemístění památek. Požadavky jsou pak v mnohém podobné těm, které dala rada města, ať už jde o vliv na tok Olše, nebo seismické vlivy na další území města včetně zcela konkrétních vlivů například na průmyslovou zónu ve Starém Městě nebo odlehlejší části města například zámecký park nebo části Fryštátu, Hranic, Mizerova, Darkova a Nového Města. To je nutné dopracovat a poté bude magistrát posuzovat žádost znovu," sdělila mluvčí Magistrátu města Karviné Šárka Swiderová.