Na některé nedostatky upozornil také Michal Podloučka, který zastupuje vznikající občanské sdružení Efektivní doprava pro Havířov a okolí. Vadí jim například souběhy autobusů ve stejném směru mezi linkami 401, 405 a 416 na Šumbark, II.etapa a linkami 402, 404, 413 a 415 na Šumbark, točna Lidická.

„Souběh zde znamená, že dva i tři autobusy jedou společně nebo v těsném závěsu za sebou a pak až dvacet minut nic. Na linkách 404 a 416 jsou autobusy navíc často přeplněné," uvedl Podloučka, který měl k dispozici i další příklady.

Návrhy jízdních řádů MHD Havířov zpracovává dopravce, kterým je ČSAD Havířov, ve spolupráci se zástupci města.

„Naší snahou je zajistit vedení spojů na jednotlivých linkách v časových polohách tak, aby byly maximálně uspokojeny konkrétní přepravní požadavky dle připomínek a návrhů cestujících, firem, ale i našich vlastních poznatků. Rozložení intervalu jízdního řádu je sledováno u vybraných skupin linek MHD z výchozích zastávek, a proto ne vždy lze zajistit pravidelné rozložení intervalu v centru města. Jsme si však vědomi, že v přepravním systému MHD existují časové úseky, kdy rozložení intervalu spojů v některých lokalitách opravdu není optimální," uvedl ředitel osobní dopravy ČSAD Havířov Jakub Vyvial.

Na základě připomínek nechala havířovská radnice zpracovat dopravně-inženýrskou studii, která se zaměřuje na optimalizaci MHD. Na základě vyhodnocení by se změny mohly zavést v jízdním řádu ke konci tohoto roku.

Zástupci města ale nechtěli jen čekat a jednu změnu ve spolupráci s dopravcem zavedou už května. Na lince č. 416 bude zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Havířov Šumbark točna 2. etapa ve 14.44 hodin. Tím bude odstraněna zmiňovaná dvacetiminutová pauza.

„Podrobná analýza řeší nejen dílčí řešení intervalů jízdního řádu, ale zajistí i odborné a objektivní podklady pro opatření sledující celkové zkvalitnění dopravní obsluhy města Havířova s ohledem na časovou dostupnost, vyváženost přepravní nabídky, využití kapacity vozidel a návaznost," vysvětlil náměstek primátora Petr Smrček. Dodal, že dokumentace stála celkem 228 tisíc korun.

„V případě schválení záměru bude cestující veřejnost o případných změnách v přepravním systému MHD v předstihu informována," doplnil náměstek havířovského primátora.