Projekt, který má za cíl propagovat a následně přilákat turisty na Těšínsko, ale i Karvinsko, zlepšit spolupráci jednotlivých subjektů, které se zabývají cestovním ruchem, už nabírá na obrátkách. Členem Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je také starosta Českého Těšína Vít Slováček, který Deníku přiblížil cíle projektu.

Doběhl projekt nazvaný Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu. Jak byste ve zkratce přiblížil jeho význam pro tento region?

Je to jeden z mnoha projektů, avšak první, který propojuje region Těšínského Slezska v části Podbeskydí, od Českého Těšína po Mosty u Jablunkova, se statutárním městem Karviná. Jde o pilotní projekt, kde se prolínají odlišné turistické oblasti. Cílem projektu je společná propagace, propojení služeb a zatraktivnění nabídky pro návštěvníky našeho regionu. Chceme, aby se například hosté Lázní Darkov rozhodli i pro využití nabídky beskydských obcí a naopak, například milovníky hor pobídnout i k takzvané industriální turistice nebo využití lázeňských služeb.

Jedním z výstupů projektu jsou i webové stránky www.tesinskeslezsko.cz. Komu je tato stránka určena především a co na ní uživatelé všechno najdou? Co by je podle vás mohlo nejvíc zajímat?

Na jednom místě najdou nápady, jak zajímavě strávit čas v regionu, jsou zde i interaktivní mapy.

Jak se do projektu zapojila města (Český Těšín, Třinec nebo Karviná) a kdo další na projektu participuje? Zajímá mne také, co to přinese městům nebo podnikatelům, kteří se k projektu připojili?

Všechna vámi zmíněná města, ale i další obce, se do projektu zapojila proto, že vidí šanci na zatraktivnění vějíře pobídek pro turisty. Podařilo se oslovit i firmy, a to jak velké, tak i malé živnostníky nebo provozovatele ubytovacích služeb a sportovních atrakcí. Výsledkem by měla být vyšší návštěvnost regionu, prodloužení pobytu návštěvníků v regionu a větší příjem sektoru služeb.