Na místě Archeoparku se v minulosti rozkládalo mohutné trojdílné hradiště, pod kterým původně protékala řeka Olše, a tak zde není nouze o zajímavé historické nálezy. Příkladem může být nalezená výbava jízdních bojovníků jako udidlo a ostruhy či zbraně svědčící o násilném zániku hradiska, například sekery, hroty šípů, nože. Z množství nálezů lze jmenovat také běžné předměty, jako byla kosa, nůžky, vědérko apod.

Letošní sezóna v Archeoparku oficiálně začala 1. května, kdy se návštěvníci areálu přenesli o deset století zpět. Představila se skupina historického šermu, která také sehrála scénky na motivy slovanských legend.

Pracovníci Muzea Těšínska, které Archeopark spravuje, však chystají další zajímavé akce. „26. a 27. května to bude dvoudenní ukázka života v raném středověku nazvaná Na Jantarové stezce 2012. Chybět nebudou kostýmovaní účastníci, turnaj v boji s nožem, vojenská ukázka, souboje, řemesla," prozradila Lenka Bichlerová z Muzea Těšínska.

Další akcí bude 16. června Život v raném středověku – doprovodný program v podání Skupiny historického šermu Tizon. Počátek července patří tradičně bratrům ze Soluně - Cyrilu a Metodějovi. „Na 25. srpna jsme naplánovali noční prohlídku Za Slovany s baterkou a konec září, to je tradiční polní mše na sv. Václava," dodala Bichlerová.

Vstupné zůstává stejné, tzn. děti, studenti, důchodci 25 korun, dospělí 50 korun, rodinné vstupné (2+2) 100 korun.

Od července bude probíhat archeologický výzkum, kterého se opět zúčastní studenti Slezské univerzity v Opavě pod vedením docenta Pavla Kouřila, který hradiště zkoumá už přes 30 let.