„Snažíme se to urychlit, abychom mohli v červenci otevřít," informovala starostka obce Květuše Szyroká.

Běžnou údržbu prý provádějí každoročně. Vzhledem k důlním vlivům a také stáří bazénu, kterému je přibližně 60 let, bylo nutné pustit se do větších oprav.

„Byly narušeny stěny bazénu, takže bylo zapotřebí je znovu vybetonovat," dodala starostka Doubravy.

Koupaliště prochází opravou.