Jeho vedení k zajištění dalšího rozvoje a zkvalitňování služeb přikročilo ke stavbě vlastní budovy. Na architektonické řešení byla vypsána soutěž, ze které vzešel vítězně funkcionalistický projekt Ing. arch. Otakara Schmidta z Prahy.

Jednou z podmínek ze strany státního památkového ústavu bylo omezení výšky budovy tak, aby nezakrývala výhled na sousedící kostel. Stavební práce provedla firma stavitele a architekta Rudolfa Milenovského z Orlové. První úpravy pozemku proběhly 27. dubna 1927 a už 16. ledna 1928 se nové sídlo spořitelny otevřelo široké veřejnosti.

Svým vzhledem dodalo historickému jádru města charakteristický prvek moderní doby. Městská spořitelna je už minulostí. Dnes budova slouží jiným komerčním účelům.