„U vodárenských nádrží Morávka, Šance a Kružberk se ostraha zaměří na dodržování zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma I. stupně, dále na dodržování zákazu činností poškozujících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje a na dodržování zákazu lovu ryb v těchto nádržích, tedy pytláctví," upřesnil Čestmír Vlček a dodal: „U ostatních nevodárenských nádrží Slezská Harta, Těrlicko, Žermanice, Olešná a Baška se pak ostraha zaměří na neoprávněné stanování, táboření, vjezdy a parkování motorových vozidel, rozdělávání ohňů i na další činnosti, které ohrožují kvalitu vod v nádržích, a na činnost poškozující břehy vodních nádrží."

Všechny zjištěné případy porušení výše uvedených zákazů vyplývajících z platných právních předpisů budou podle mluvčího Povodí Odry podle charakteru a závažnosti porušené zákonné povinnosti nahlášeny Policii ČR, případně místně příslušnému obecnímu úřadu.