Prohlídky této unikátní barokní památky jsou zdarma a potrvají až do 18 srpna. S farností je možné dohodnout i jiné termíny a skupinové prohlídky. Ve druhé půlce srpna by se měl kostel začít opravovat, proto letos prohlídky skončí dříve.

Ojedinělá památka je jedním z mála funkčních objektů v místní části zvané Doly, kde po druhé světové válce vlivem intenzívní těžby uhlí byly velké poklesy. Na tabulích venku před kostelem jsou trvale umístěny informace o historii města i kostela a další informace zajímavé pro turisty.

Kostel je z roku 1736, postavit jej nechal tehdejší majitel panství – hrabě František Wilhelm Larisch – na místě dřevěného kostelíka z 15. století. Po zahájení těžby uhlí v bývalé Karvinné až do 90. let minulého století se kostel začal naklánět a propadl se až o 36 metrů. V 90. letech jej nechala společnost OKD zpevnit a upravit, dodnes je to kostel funkční – se všemi typy farních obřadů. Bohoslužby tu například běží každou neděli od 9:30 hodin.