Tento záměr má řadu odpůrců, takže se podle očekávání debatovalo hodně vzrušeně.

Řízení se zabývalo posouzením stavby na životní prostředí. Po úvodním přečtení záměru a souhlasném stanovisku krajských úředníků zazněly z řad aktivistů i zástupců města negativní stanoviska a připomínky k řadě bodů projektu.

Aktivisté se zaměřili nejvíce na problémy s vodou, která má sloužit ke zkrápění a snižování prašnosti. „Není zde stálý vodní zdroj a používat pouze dešťovou vodu ze zásobníků a případně vozit chybějící v cisternách, to podle nás nebude fungovat a prašnost se neomezí," kritizoval kromě dalších věcí vedoucí havířovské pobočky Arnika Jan Nezhyba.

Problém s vodou však zástupci firmy jednoznačně odmítli. „Problém s vodou vůbec nemáme. Vozíme totiž už vlhký produkt a na místě doplňujeme většinou vodu, která se ztratí během převozu. Určitě zde nevhlčíme suchý popílek," poukázal ředitel firmy Gemec-Union Josef Erlebach, který zpochybnil fotografie, které pořídili zástupci Arniky při vykládce popílku.

„Jednalo se o mlhový oblak, ne o prach. Na kontrole byli u nás i zástupci České inspekce životního prostředí a žádné pochybení neshledali, což myslím hovoří za vše," dodal Erlebach s tím, že nechápe ani postoj města, které se prozatím také staví z projektu negativně.

„Chceme postavit závod, který by vyráběl stavební hmotu vhodnou pro rekultivace na našich pozemcích. Několik lidí by zde navíc získalo práci. Mě to ale připadá, že když tady chce někdo něco dělat, tak je to špatně," dodal a poukázal na to, jak je právě tento stavební materiál ve světě běžně využívaný a kladně hodnocený.

Proti záměru se staví i město Havířov, které nechce na svém území další zdroj znečištění. Vedoucí odboru životního prostředí Jana Návratová poukázala na několik nesrovnalostí. Jednou z nich bylo to, že certifikát hotového výrobku byl odebrán z výrobny ze Suché. Jenže tato výrobna neexistuje a šlo o omyl. Toho si ale hodnotitelé ani zpracovatelé posudku nevšimli, což vzbudilo velké rozpaky.

„Myslím si, že se vše ubírá dobrým směrem. Jestliže bude tento záměr posuzovaný podle zákonu o odpadech, tak jsme spokojení, protože tam platí mnohem přísnější pravidla. A to dnešní jednání potvrdilo," dodal Nezhyba.