Jednoznačně proti se postavili například v Havířově a Horní Suché. „Po přepočítání jsme zjistili, že bychom měli zaplatit o jeden milion korun ročně víc, s čímž samozřejmě nesouhlasíme. Požadujeme po kraji, aby nám vše detailně vysvětlil. V této fázi jsme proti. Smlouvu máme podepsanou do roku 2018 a určitě bychom ji nechtěli měnit k horšímu," řekl havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk.

Podobně se stavějí k problému v Horní Suché. Ta by sice nepřiplácela o moc víc než doposud, ale zastupitelé dohodu v této podobě zamítli.

„Podle nového modelu budou mezi jednotlivými městy a obcemi neuvěřitelné rozdíly. Některé zaplatí na dotaci za jednoho obyvatele čtyřicet a jiné osmdesát korun. Nemyslíme si, že dvojnásobné rozdíly mezi obcemi jsou správné. Víme, že nejde najít úplně spravedlivé řešení, takže žádáme krajské úředníky, aby nás se svým záměrem seznámili detailně," uvedl starosta Horní Suché Jan Lipner.

Karviná by naopak více než milion korun ročně ušetřila. Proto její představitelé návrh podpořili.

„Projednali jsme záměr kraje na radě a doporučujeme ho zastupitelům schválit," potvrdil náměstek primátora Jan Volf.

Kraj trvá na svém

Krajští úředníci si za svým návrhem stojí a chtějí ho zavést už do roku 2015. Nový model je podle nich spravedlivější a s ohledem na požadavky evropské legislativy i nutný.

„Kraj nechal připravit nový model spolufinancování regionální veřejné osobní dopravy městy a obcemi. Vypočtená výše je ovlivněna pouze dvěma faktory, a to počtem obyvatel a počtem spojů vedených přes danou obec. Částka pak představuje nikoliv placení na konkrétní spoj konkrétní linky, ale příspěvek na jeden systém celokrajské dopravní obslužnosti objednávané a soutěžené krajem. Výpočet se děje podle zcela jiných kritérií a porovnávání jednotlivých částek je proto irelevantní," vysvětlila mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.

A právě to se Havířovským nelíbí. Poukazují totiž na skutečnou vytíženost jednotlivých linek.

„Chceme, aby se projevila v modelu opravdová ztrátovost. Jsme například přesvědčení o tom, že linky mezi Ostravou a Havířovem jsou značně vytížené, a tudíž na nich nemůže být tak velká ztrátovost jako na jiných linkách. Právě opravdové náklady by měly být brané v potaz. Každopádně o tomto problému budeme jednat i na dalších schůzkách," poukázal náměstek havířovského primátora Petr Smrček.

Podle něj mohou změny nastat jen po dohodě a nevyloučil ani to, že Havířov novou smlouvu nepodepíše.