„Pro všechny účastníky máme celoroční nabídku akcí, jako například exkurze do Deníku nebo Českého rozhlasu Ostrava," uvedl ředitel soutěže Petr Kantor.

Vítězné redakce pak získaly kromě hmotných cen také možnost účasti na mezinárodních žurnalistických kempech, novinářských workshopech a první tři časopisy z každé kategorie postupují do celorepublikového kola.

Příprava školního časopisu. Mezi redakcemi prvního stupně základní školy (ZŠ) zvítězil časopis ostravských žáků Littera. Z časopisů, kde spolupracovali žáci prvního a druhého stupně ZŠ, pak vyhrály Dušanovy zápisky ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Za redakce druhého stupně zvítězil studentský plátek Chaos teenagerů z Ostravy a jako nejlepší středoškolský časopis porota zvolila časopis Komár od studentů havířovského gymnázia.

Porotu tvořili profesionální novináři a zástupci partnerů soutěže. „U časopisů jsme hodnotili hlavně originalitu obsahu, tematickou pestrost, aktuálnost a další kritéria," řekl Kantor.

Jednou ze členek poroty byla Ivona Šuláková, která zastupovala Syndikát novinářů. „Mám možnost sledovat vývoj školních časopisů už několik let. Je zajímavé, jak se na jejich obsahu podepisuje například generační výměna ve školách. Mrzí mě ale, že se ještě stále objevují časopisy, které namísto vlastní tvorby jen kopírují internet," hodnotila Šuláková.

Podle slov ředitele soutěže se slavnostního předávání cen zúčastnilo osmdesát tři mladých novinářů. Ti tak mohli načerpat inspiraci a nové nápady pro nová čísla svých vlastních školních časopisů.

VERONIKA GAZDÍKOVÁ