"Nestačí jim, že zrušili výjezdovou jednotku chtějí nás zlikvidovat úplně." To se ozývá z tábora dobrovolných hasičů z osady Kopytov v Bohumíně.

Ti už nějakou dobu bojují s vedením města o svou existenci. „Starosta města zakázal předat sdružení dotaci, kterou zastupitelé schválili. Tímto krokem přichází Sbor dobrovolných hasičů Kopytov i o budovu hasičské zbrojnice, neboť sdružení nemá finance na to, aby mohlo podepsat smlouvu o nájmu budovy," řekl bývalý velitel kopytovských hasičů František Mlynkec.

Peníze na soutěže mladých hasičů tak prý musí členové platit ze svých kapes nebo si půjčovat od svých známých. „Touto blokací sledujeme kroky města k tomu, aby zaniklo celé sdružení dobrovolných hasičů z Kopytova," kroutí hlavou František Mlynkec.

Aby vůbec hasiči měli nějaké prostředky na svou činnost, požádali vedení kraje o vyhlášení veřejné sbírky.

Z této sbírky by měla být zakoupena technika pro mladé hasiče, ale i technika, jako je čerpadlo nebo hadice, která bude sloužit v případě povodní. „Místní lidé naši pomoc potřebují a my jim chceme pomáhat. Je smutné, že vedení města nám hází klacky pod nohy a my musíme získávat prostředky z veřejné sbírky a sponzorských prostředků," prohlásil Mlynkec.

Podle starosty Petra Víchy se výplata dotace na činnost sboru pozastavila do doby, než bude vyřešena ztráta těsnících vaků, které zmizely při odvozu techniky ze zbrojnice. „Chceme také prověřit počty členů sdružení dobrovolných hasičů, chceme mít jistotu, že je vše v pořádku, protože šestina členů není z Bohumína a podle namátkové kontroly se objevily i osoby, které nejsou členy," vysvětlil starosta.

S tím ale František Mlynkec nesouhlasí. „V žádosti o dotaci na činnost sdružení jsou v seznamu všichni řádní členové SDH Kopytov. To, že máme členy i mimo Bohumín, není nikde zakázáno, řádným členem SDH dle stanov se stává každý, kdo zaplatí členský příspěvek a schválí ho SDH. Spousta majitelů domů v Kopytově,ale i aktivní členové mají trvalé bydliště v Ostravě," řekl Mlynkec.

Starosta prý nicméně vydal pokyn pro vydání poloviny dotace na činnost SDH Kopytov. „Pak ale starosta obdržel mail kopytovských hasičů adresovaný Senátu, v němž hasiči opět šíří o městu lživé informace a pomluvy. Proto výplatu i této poloviny dotace opět pozastavil. Město nemůže donekonečna podporovat hasiče, kteří poškozují svého dárce. V zásadách pro poskytnutí dotací bohumínským subjektům je propagace města, ne jeho pomlouvání a lživé informace," uvedla mluvčí Bohumína Lucie Balcarová.

Zastupitelé budou podle jejích slov v září rozhodovat, zda dotaci kopytovským hasičům opravdu poskytnou.

Podle Františka Mlynkece město navíc zablokovalo také dotaci na přeshraniční letní tábor mladých hasičů. „Měli jsme více než půl roku slíbenou dotaci pět tisíc korun, bohužel dva dny před začátkem tábora jsme se dozvěděli, že nás město nepodpoří," sdělil František Mlynkec.

Podle vedoucí odboru organizačního Miroslavy Šmídové město obdrželo více žádostí o poskytnutí příspěvku z kapitoly družební vztahy. „Vzhledem k tomu, že město již v předchozích letech konání tábora finančně podpořilo, rozhodlo se pro letošní rok podpořit při pořádání akcí a reprezentaci města jiné subjekty," píše se v dokumentu.