Akutní je rekonstrukce kanalizace, úprava spádu a oprava žlabů, odstranění nefunkční dlažby z kotců a natření vhodným nátěrem. „Výměnu by potřebovalo i 23 kusů stávajících kotců, jejich podlahy, psí boudy a tak dále," sdělila orlovská mluvčí Nataša Cibulková.

Cílem této sbírky je získat finanční prostředky na zlepšení života toulavých a opuštěných psů, odchycených nebo nalezených na území města, na jejich trvalé označení, na podporu a provádění sterilizace těchto toulavých zvířat a na informační, osvětové a jiné preventivní aktivity zaměřené na prohloubení odpovědného chování člověka ke zvířatům.

Kromě veřejné sbírky město ale hledá i jiné možnosti, jak získat finanční prostředky na opravu. „V rámci jednání s OKD bychom rádi uplatnili důlní škody na útulku a získali tak další finanční prostředky, třeba na rekonstrukci hlavního objektu, který je právě důlními vlivy poškozen," podotkl místostarosta Radislav Mojžíšek.