„V září chceme o případné změně rozhodnout, proto jsme připravili několik variant, jak se může daň z nemovitosti změnit," uvedl starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

V současné době obci z daně z nemovitosti plyne do kasy zhruba 3,5 milionu korun. V případě, že by obec zvýšila daň z nemovitosti dvojnásobně, přísun peněz do obecní pokladny by se sice navýšil o 2,6 milionu, nicméně by to pocítili také majitelé rodinných domků.

Proto vedení obce preferuje jinou variantu.

„Navýšení by nebylo dvojnásobné, ale trojnásobné, nicméně bychom lidem část peněz vrátili formou snížení poplatku za popelnici," vysvětlil starosta obce.

V praxi by to vypadalo tak, že kdo platí za popelnici 1500 korun, by platil jen 500, ten, kdo platí 2500, platil by pouze 1500 a ti, kdo mají malou popelnici, za kterou platí 800, by novou známku dostali zdarma.

Obec by tak získala více peněz například z Elektrárny Dětmarovice.

„ČEZ nám dlouhá léta platil nejnižší daň. Je pravda, že nám přispíval například na vybavení učeben, ale přesto si myslím, že ten přínos pro obec by mohl být větší," dodal Ladislav Rosman.

Dětmarovice by tak šli podobnou cestou jako Stonava. Tam mají totiž nejvyšší sazbu daně z nemovitosti. Obec tak získává peníze ze šachet, které jsou na jejím katastru.

Lidé si mohou jako kompenzaci za tuto velkou částku zažádat o dotaci. Ta je na jeden dům ve výši šedesáti procent z celkové částky a dalších pět set korun za každého člověka, který v domě bydlí. Navíc ještě budou v obci přispívat na náklady za plyn nebo elektřinu, pokud lidé budou těmito surovinami topit.

„Chceme tím motivovat lidi k ekologickému topení a zlepšení ovzduší v obci," řekla referentka obecního úřadu Jana Szczerbová.