Byl postaven na místě bývalého areálu německého sportovního klubu podle návrhů místního architekta Edwarda Davida. Stavbu realizovala českotěšínská firma Pluskal a Riedel. Hlavní oltář zhotovil řezbář Henryk Nytra z Dolních Bludovic. Posvěcení se konalo 9. října 1932 za přítomnosti mnoha zástupců politického a církevního života a kolem 10 tisíc polských věřících.

Zděná sakrální budova s bočními kaplemi, polygonálním presbytářem a štíhlou průčelní vstupní věží nese mnohé novogotické rysy. V kostele se nachází pamětní deska významného evangelického duchovního, doktora teologie, výtvarníka, orlovského rodáka Józefa Bergera.