„Jako důvod uvedl své rozhodnutí věnovat se napříště výhradně profesní dráze a pokud možno brzy se připravit na habilitační řízení a získání akademické hodnosti docenta," stojí v oficiálním vyjádření k rezignaci děkana OPF, které redakce získala od mluvčího Slezské univerzity Ivana Augustina.

Společně s děkanem z vedení fakulty odchází také tajemník Bohuslav Rychtar a personalistka Ivana Richtarová. Oba podle Augustina odcházejí ze zdravotních důvodů, jak uvedli ve svých rezignacích.

Vedení univerzity ústy mluvčího Augustina a stejně tak Marie Sciskalová, kterou rektor Slezské univerzity pověřil vedením karvinské fakulty, popírají, že by důvody personálních změn byly odlišné od těch oficiálních.

Redakce má totiž informace z vnějších zdrojů, ale i z těch fakultních, že za rezignací děkana a jeho spolupracovníků jsou „personální nesrovnalosti". Nikdo z oslovených lidí však nechtěl být konkrétní.

Bývalý děkan Bohumil Fiala jakékoli jiné než oficiální důvody svého odstoupení popírá.

„Vždy, když člověk předčasně složí funkci, se podobné spekulace objeví. Zvláště v akademickém prostředí. Za mou rezignací ale není nic jiného než skutečnost, že se chci věnovat vědecké práci," řekl Deníku Bohumil Fiala.

Provizorní děkanka Marie Sciskalová se nechtěla k ničemu vyjadřovat a všechny fámy, které se v této souvislosti šíří veřejností, odmítá.

„Důvody rezignace bývalého děkana jsou na webových stránkách fakulty. Já se na důvody rezignace pana Fialy neptala, ani mi to nepřísluší," řekla Marie Sciskalová.