U policie slouží od roku 1990, prošel si všechny možné pozice, včetně manažerských, a jak říká, jako svůj hlavní úkol si stanovil zlepšení bezpečnosti obyvatel tohoto regionu.

Když jste se hlásil do výběrového řízení na ředitele, uvědomoval jste si, že být ředitelem policie na Karvinsku asi nebude žádný med?

Samozřejmě. Zastávat tento post právě v tomto regionu je určitě náročné, ale myslím si, že Karvinou dobře znám, stejně jako mentalitu místních lidí. Znám samozřejmě i karvinskou policii a věřím, že jí mám co nabídnout. Snad si mohu dovolit tvrdit, že mám zkušenosti s vedením lidí, a věřím, že bych mohl dokázat zlepšit bezpečnostní situaci v regionu.

Teď jste mi nahrál svou odpovědí, neboť bezpečnost zřejmě bude tématem číslo jedna. Zajištění a možná i zlepšení bezpečnostní situace ve městech budou lidé od nového policejního ředitele očekávat…

Je mi jasné, že to je pro lidi podstatné téma. Drobná kriminalita je bezesporu největším problémem Karvinska a já se chci na její potírání co nejvíce zaměřit. Byl bych rád, aby se obyvatelé tohoto okresu cítili bezpečně. Tvrdím, že lidé jsou klientem policie a jejím úkolem je jim pocit bezpečí zajistit.

To ale bude docela těžký úkol s ohledem na situaci, která v policii panuje. Mám teď na mysli nedostatek financí, které stát na policii vydává, a také odchody mnoha zkušených policistů do civilu. Jak se s tímto hodláte vyrovnat?

Financování policie a početní stavy jsou věci, které se neustále vyvíjejí. Já samozřejmě situaci znám a prohlašuji, že se budeme obé snažit maximálně a nejefektivněji využít. Ono to pro lidi může znít jako fráze, ale chci se zasadit o to, aby to nebyla jen slova a policie skutečně lidem poskytovala dobrou službu.

Když už jsme u peněz a personálních záležitostí. Jak si stojí policie v okrese Karviná? Máte na zajištění služby občanům, jak říkáte, dostatek peněz a lidí?

Přiznávám, že kdyby nám někdo peníze na provoz přidal, určitě bychom se tomu nebránili. Ale určitě jsme schopni hospodařit s těmi prostředky, které máme, a určitě ještě budeme hledat rezervy.

To je bezpochyby dobrá zpráva, že v policii jsou ještě rezervy?

Myslím, že se naše práce dá ještě více zefektivnit. Nechám si udělat audit, abych zjistil, kolik lidí máme na odděleních, zda všichni musí zpracovávat nápad trestné činnosti, zda tu práci nelze dělat efektivněji, aby se více policistů dostalo z kanceláří ven, do ulic.

Bavíme se o tom, že vaším úkolem je zajistit bezpečnost občanů. Nicméně ozývají se hlasy, že policistů je v ulicích stále méně. Jak chcete lidi přesvědčit, že to, co říkáte, myslíte vážně a policie skutečně bere „za své" občany chránit a pomáhat jim?

Tyto postřehy lidí jsou bezesporu relevantní, i když do jisté míry subjektivní. My o tom samozřejmě víme a já si dovolím tvrdit, že pro zajištění bezpečnosti uděláme maximum. Jak? Jednou z cest je lepší spolupráce s obecními policiemi a dalšími subjekty, které jsou schopny zajišťovat bezpečnost.

Když se podíváme na mapu okresu a budeme se bavit o rezervách či zlepšení personální situace u státní policie, která místa byste jmenoval, kdybyste měl vypíchnout ta problémová.

V současné době je personální stav na služebnách poměrně vyrovnaný. Na některých místech sice máme mírný podstav, ale to umíme řešit dočasným převelením policistů. Do budoucna to chci řešit trvalým převelením policistů tam, kde je to potřeba.

Je početní stav policistů v poměru k nápadu trestné činnosti dostatečný?

Jak jsem řekl, situace určitě není špatná. I nadále nám pomáhají policisté ze speciální pořádkové jednotky i dalších krajských složek. Samozřejmě, čím více policistů bude, tím lépe. Ale jsem si jistý, že i se současným počtem policistů jsme schopni bezpečnost zajistit.

Z vaší odpovědi tuším, že situace ale není ideální…

To bych neřekl. Existují propočty, podle kterých má náš územní odbor, co se týče počtu policistů, optimální stav.

Čtenáře na tomto místě jistě napadne otázka, jak konkrétně chcete dosáhnout zlepšení situace v problémových lokalitách. Ono to asi není jen o represi…

Určitě ne. Policie může pouze napravovat, co už se stalo. Tady spíše vidím obrovský prostor pro prevenci, kterou je ale nutné dělat ve spolupráci jednak s městskou policií, ale také dalšími orgány a institucemi. Dnes již existují dlouhodobé programy prevence kriminality, které je třeba zacílit právě na obyvatele problémových lokalit. Například u dětí je potřeba vypěstovat jisté právní povědomí, sociální návyky a podobně. Těch možností je ale celá řada.

Pojďme na závěr k dopravní policii. Jak se vám jeví situace tady?

Myslím si, že je standardní. Vybavení máme standardní jako u kolegů v jiných územních odborech, v tomto problém nevidím. Na úseku dopravní policie krom jiného spolupracujeme s krajským ředitelstvím, vypomáhají nám občas dopravní policisté v passatech.

Kvůli zkvalitnění policejní prevence na silnicích bych každopádně rád zvýšil počet civilních vozidel, která budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu. Je to nutné. Vidí-li řidiči označené policejní auto, jedou podle předpisů, ovšem záhy někdo vesele porušuje předpisy. Proto je potřeba, aby policie byla na silnicích i v neoznačených autech. Řidiči si nesmí být jisti, že když nevidí označený policejní vůz, znamená to, že tam policisté nejsou!