„Práce budou provedeny tak, aby na ně bylo možno navázat při dalších krocích. Budou vyměněny poškozené střešní světlíky, kolem kterých dochází k silnému zatékání," prozradil pastor sboru Vladislav Szkandera.

Dodal, že peníze na rekonstrukci se daří shromažďovat ze sbírek členů farního sboru. Solidárně přispívají i další farní sbory Slezské církve evangelické, jednotliví členové jiných církví a lidé, kteří se k žádné církvi nehlásí.

Evangelický kostel v Orlové-Městě. „Oceňují tak činnost našeho sboru, případně jim záleží na kostele jako na kulturní památce. Velice si toho vážíme," řekl Szkandera s tím, že představitelé kostela se také snaží dosáhnout na různé dotace, případně oslovují i zahraniční partnery Slezské církve evangelické.

Žádost mají podanou také na Regionálním operačním programu, a kdyby se podařilo peníze získat, vyřešilo by to nejtíživější problémy, se kterými se kostel v současnosti potýká.

O propagaci potřeby regulérní kulturní památky se snaží Nadační fond přátel kulturní památky Kostel SCEAV, který také shromažďuje finance na tolik potřebnou rekonstrukci. Dvěma sty tisíci korun přispělo i město Orlová.

„Nadační fond se snaží střádat finanční prostředky na opravu kostela a zároveň ho zviditelňuje tím, že v něm pořádá kulturní akce. Má totiž výbornou akustiku," uvedl předseda nadačního fondu Jiří Bobrek.

Vizí nadačního fondu je, aby byl kostel zachován pro další generace a zároveň, aby se stal dějištěm kulturního a společenského života ve městě, včetně zachování církevního života.

Andrea Vargová