To, co je pro jiné samozřejmostí, často mnoho z nich nezná. Aby ve škole uspěly, je nutno je na to připravit v přípravné třídě. „Děti chodí do školy denně čtyři hodiny po celý školní rok. Lze se přihlásit i v průběhu roku, ale je lepší chodit hned od začátku vzhledem k rozvržení práce s dětmi," vysvětlila Věra Vrlíková, ředitelka ZŠ Jarní v Orlové-Porubě, která letos přípravnou třídu otevírá.

Do přípravné třídy přijímají děti s odkladem povinné školní docházky a děti pětileté, které budou do školy nastupovat v září 2013.

Před přijetím musí projít pedagogicko-psychologickou poradnou. „Vhodné je to například pro děti, které nechodily do školky," dodala Věra Vrlíková.

Přitom rozdíl mezi dětmi, které pocházejí z takovéhoto prostředí, přičemž jedno přípravku absolvuje, zatímco druhé nikoliv, je prý propastný. „Bohužel velká většina těchto dětí, které do přípravné třídy nechodily, je často v první třídě neúspěšná," informovala zástupkyně ředitele ZŠ Družby v Karviné-Novém Městě Ludmila Večerková.

Přípravné třídy mají na této škole dlouholetou tradici. Vzhledem k tomu, že zájem o ně roste, měly by být letos otevřeny dokonce čtyři takové třídy. „Rodiče vidí, že děti, které projdou přípravnými třídami, jsou pak ve škole úspěšné. Minulý týden se na ni přišlo zeptat osm rodičů," řekla Ludmila Večerková.

Zájem o přípravku je i v Bohumíně

Už od roku 1997, kdy město zasáhla povodeň, mají přípravku v Bohumíně.

Do drátovenských bytů bylo totiž v té době sestěhováno mnoho romských rodin. „Ten zájem o přípravnou třídu u nás je. Dokonce se nás někteří rodiče ptají, zda by děti nemohly chodit i v mladším věku," uvedla ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Jarmila Horová.

Na dětech je prý vidět pokrok, mají mnohem lepší výsledky ve škole. „Chodíme s nimi i na návštěvy do prvních tříd, aby viděly, jak to tam vypadá," dodala ředitelka základní školy.

V pudlovské škole nezapomínají dokonce ani na rodiče dětí v přípravkách. Pořádají pro ně různé aktivity, aby viděli, jak s jejich potomky ve škole pracují. „Děti pak ukazují, co se naučily, ať už to jsou různé říkanky nebo básničky. Pořádáme také například společné pečení s rodiči," sdělila Jarmila Horová.

Tři přípravné třídy měli loni také v Havířově

Konkrétně se jednalo o dvě základní školy v Havířově-Šumbarku a jednu základní školu v Havířově-Prostřední Suché. „Pro školní rok 2012/2013 ještě nejsou zpracovány údaje o počtech přípravných tříd, ani o počtech dětí v těchto třídách. Tyto údaje budou k dispozici začátkem září po zpracování předpokládaného výkonu na daných školách," informovala mluvčí Havířova Eva Wojnarová.