Stavbu provedla firma Muttové a Kurz z Vídně podle plánů architekta B. Kühnla. K užívání byla slavnostně předána 30. října 1882. Olejové osvětlení ulic nahradilo plynové. Ještě několik let po rozdělení města na Český Těšín a Cieszyn se svítiplyn dodával i do polské části jako protihodnota za elektrický proud z tamní elektrárny.

Postupnou elektrifikací města se původní poslání plynárny stalo minulostí. Dnes už slouží jiným účelům. Obdobně i budova změnila svou podobu.