Na Náměstí 28. října se jich sjelo více než osmdesát, včetně dvou obrněných transportérů. Po půlhodinové přestávce, během které si mohli návštěvníci všechny auto a moto skvosty dob dřívějších prohlédnout, vyrazili veteráni na orlovské „letiště", kde je čekalo občerstvení a vyhodnocení soutěže elegance v obou kategoriích.