Jedná se o bývalou soukromou rezidenci Mosese Löbla Maye, který byl určitou dobu představeným ortodoxního spolku Šomre šabos. Ve dvacátých letech minulého století byla budova jediným kultovním místem na levé straně řeky Olše rozděleného města. Tehdy v něm našla prostory náboženská škola.

Ostatní objekty zůstaly na polské straně. V roce 1926 byl založen v Českém Těšíně židovský hřbitov. Obecní synagoga byla zprovozněna teprve v roce 1933.

Obsazení Těšína nacisty v září roku 1939 znamenalo pro Židy obrovskou tragédii. Synagogy a modlitebny byly později z velké většiny spáleny, hřbitovy uzavřeny. Budova v ulici Odboje se stala výjimkou. Svou původní podobu si v podstatě zachovala.