Přestože zastánci zachování původní haly se ještě snaží jejímu zbourání zabránit, vše nasvědčuje tomu, že na jaře příštího roku půjde k zemi. Přípravné projektové práce jsou v plném proudu. Jen tak mohou oba investoři dosáhnout na evropské dotace.

„Pokračujeme v řízení, na jehož základě získáme stavební povolení. Teprve poté budeme moci požádat o peníze rezervované pro tento projekt v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko," řekl náměstek havířovského primátora Petr Smrček.

Stavba nového dopravního terminálu zahrnuje demolici současné odbavovací haly, rekonstrukci přilehlého objektu, modernizaci nástupišť a vybudování celého přednádražního prostoru s autobusovými zastávkami, parkovištěm a objekty služeb.

Tato část by měla stát zhruba 160 milionů korun. Radnice však už teď rezervuje další peníze na zajištění bezpečného spojení s lidnatými šumbarskými sídlišti. Mnoho lidí má totiž strach procházet dlouhým podjezdem a navíc v případě silných dešťů to kolikrát kvůli zaplavení ani není možné.

Protože z finančních důvodů sešlo ze stavby lávky nad kolejištěm i prodloužení podchodu na Šumbark, připravuje radnice ještě jeden projekt, který by měl zajistit bezpečnou a pohodlnou pěší dopravu stávajícím podjezdem.

Deník už o projektu informoval. Úředníci magistrátu přišli s návrhem, aby pěší doprava v podjezdu byla oddělena a vyvýšena nad úroveň nynějšího chodníku. Procházející lidé, ale také cyklisté, by měli mít díky novému uspořádání dopravy v podjezdu k dispozici širší chodník a stezku oddělenou od automobilového provozu. Tuto část chce město stihnout dokončit dříve, než začne stavba samotného dopravního terminálu.