Po úvodním projevu primátora města Havířova Zdeňka Osmanczyka zaměřeného na význam zeleně, odborníci z České republiky, Polska a Slovenska ve třech přednáškových blocích přednesli své zkušenosti a náměty o údržbě a zeleni pietních míst. Havířov například představil návrh na rozšíření městského hřbitova v Šumbarku.

„Požadavek na projektanty byl nejen dostat na omezenou plochu co nejvíce hrobových a urnových míst, ale také ozelenit celý prostor rozšířené části pohřebiště. V projektové dokumentaci bylo navrženo vytvořit duchovní centrum, kde bude zeleň s kašnou a hrobová místa pro významné občany města. Zároveň se celé území doplní mobilní zelení a zahradnickými systémy Floravil tak, aby se úpravami nepoškozovaly hrobová zařízení. Vše musí přitom plnit svoji estetickou funkci," uvedla Zdena Mayerová z havířovského Magistrátu.

Mezi přednášejícími byl i Marek Duraj z Karviné, který podtrhl efektivnost kolumbárií. „Jsou méně náročné na prostor a poplatky za pronájem jsou cenově dostupné i pro sociálně slabší obyvatele. Dají se také zkrášlit přenosnou zelení," přiblížil jednatel společnosti.

Velké pozornosti se těšila přednáška historičky umění Jiřiny Pavlíkové z Muzea Těšínska. Hovořila mezi jiným o zajímavostech havířovských hřbitovů. Vystoupení přednášejících bude vydáno ve sborníku. Je to již čtvrtá odborná konference, kterou pořádalo město Havířov s tematikou zelená města – města budoucnosti.