Na rozšíření hřbitova v Hřbitovní ulici se už pracuje několik měsíců a minimálně po celý příští rok se pracovat ještě bude. Jde přitom jen o první etapu rozšiřování, protože v budoucnu se počítá s využitím další plochy v sousedství. Investice se počítají ve statisících, přičemž konečná suma za celý projekt není stanovena a bude záviset na jeho celkovém rozsahu.

Z městské kasy už plynuly peníze na nutný výkup několika rodinných domů. Ty už byly zdemolovány s výjimkou jednoho, ze kterého vznikne provozní budova s vlastní příjezdovou cestou v zadní části hřbitovního areálu.

„V tomto objektu bude vedle klasického zázemí správy hřbitova také 16 lednic pro dočasné uskladnění nebožtíků. Město totiž dosud žádnou lednici nemělo a pohřební služby si musely lednice pro uložení těl před pohřbem nebo obřadem pronajímat v okolí," řekla Zdena Mayerová z odboru komunálních služeb havířovského magistrátu.

Z rozšíření hřbitova získají především zájemci jeho služby. Projekt počítá s místy pro klasické pohřbívání do země, pro urnové schránky různé kapacity, kolumbárií i místem pro umístění náhrobků významných osobností.

„Máme zjištěno, že lidé mají stále zájem o pohřbívání do země, ale samozřejmě je to jen minimum proti zájmu o uložení uren. V rozšířené části hřbitova proto máme vyhrazenou část pro klasické hroby a větší část pro uložení uren do schránek v zemi s náhrobky nebo v kolumbáriích," vysvětlila Mayerová.

Návštěvníkům hřbitova město navíc po dlouhých letech neutěšeného stavu zajistí možnost parkování v těsné blízkosti areálu. V rámci projektu bude opravena Hřbitovní ulice a po jejím okraji budou zřízena podélná parkovací místa. Podařilo se vykoupit pozemky v sousedství silnice, kde bude parkoviště vybudováno. Současně tam budou také dvě autobusové zastávky, čímž se zkrátí vzdálenost, kterou nyní musejí návštěvníci hřbitova zdolávat.
Město do budoucna počítá také se stavbou nové obřadní síně. Ta současná v malé kapličce nemá kapacitu pro větší počet účastníků. Tato investice se však bude odvíjet od možností městského rozpočtu.