Na stavbě terminálu spolupracuje město společně s Českými dráhami. Projekt je rozdělen na dvě části, stejně tak dotace, které jsou už delší dobu rezervovány. Oba investoři by o evropské peníze měli požádat do konce ledna. Havířovští zastupitelé schválili žádost na svém prosincovém zasedání, dopravce tak hodlá učinit v nejbližších dnech.

Poté, co ministerstvo kultury odmítlo prohlásit současnou halu vlakového nádraží za památku, objevily se informace, že z projektu vycouvají České dráhy. Důvodem měly být finance. Na dotaz redakce však dráhy odpověděly, že v přípravě stavby nadále pokračují. Stejně tak v přípravě stavby pokračuje radnice.

„Se stavbou naší části terminálu počítáme přesně podle projektu. Dokončili jsme předprojektovou přípravu, máme vydáno stavební povolení a můžeme proto žádat o přiznání dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko," potvrdil hospodářský náměstek havířovského primátora Petr Smrček.

Stavba terminálu by si měla podle předpokladu vyžádat částku 160 milionů korun. Oba investoři mají přislíbenou částku 135 milionů. Přednádražní prostor, který je v režii města, by měl stát 70 milionů a radnice by na něj mohla z dotace čerpat až 60 milionů. „Takto to bylo předjednáno a zatím to platí. S penězi, které jsou nad rámec dotace, počítáme v rozpočtu pro letošní rok," řekl v pondělí ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko.

Zbývající část investice zůstává na dopravci, který plánuje stavbu nových odbavovacích prostor a rekonstrukci nástupišť. 

„Termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace byl stanoven na 25. ledna. České dráhy k tomuto datu připravují všechny potřebné dokumenty, tedy rozpočet, analýzu i studii, aby byly k uvedenému datu kompletní. Žádost budeme s městem podávat společně," informovala mluvčí ČD Kateřina Šubová.

Pokud vše půjde podle plánu, měla by být nádražní hala stržena v nejbližších měsících. Předcházet tomu musí vytvoření provizorního odbavovacího zázemí a nástupišť. Ta by měla být v prostoru nad viaduktem. Zástupci radnice předpokládají, že viadukt by měl, po provedené úpravě provozu, po dobu stavby poskytnout prostor pro autobusové zastávky.

Místo současné haly nebude postavena žádná jiná. Odbavovací prostory budou v rekonstruované budově, která nyní slouží jako provozní zázemí. Přednádražní prostor s autobusovými zastávkami bude zastřešen speciálním odolným materiálem, který připomíná plachtu, částečně propouští denní světlo, zaručí odvod deště i sněhu. Součástí terminálu bude také parkoviště s vyšší kapacitou, než jako je k dispozici nyní. Navazovat bude úprava viaduktu, kde budou chodníky a cyklostezky odděleny od automobilového provozu.

V rámci projektu se původně počítalo s tím, že přístup k nádraží ze strany od Šumbarku bude veden po visuté lávce. Kvůli finanční náročnosti vyplývající z nutnosti úpravy železničního provozu po dobu výstavby však bylo od lávky upuštěno. Stejně tak se nebude prodlužovat podchod, který nyní vede z haly k nástupištím. Ústit měl u prodejny Lidl a lidé by se při jeho použití vyhnuli cestě silničním viaduktem.