„Rámcovou smlouvu s platností do konce roku jsme podepsali s VZP. Ostatním pojišťovnám jsme smlouvy vrátili, protože neodpovídaly ujednání, které bylo provedeno na krajském úřadu, kde jsme se dohodli na určitém postupu. Jde především o přílohu smlouvy, která specifikuje poskytování našich zdravotnických služeb. U této přílohy se podmínky pojišťoven lišily, čímž neodpovídaly dojednanému," vysvětlil Jan Ferenc.

Havířovská nemocnice se letos dostane do dluhů. Ředitel Ferenc očekává podporu od krajského zastupitelstva. „Úhradová vyhláška, která platí pro letošní rok, je pro nemocnice hodně diskriminační. My jsme to propočítali a zjistili, že nám bude chybět zhruba 25 milionů korun. Je to tím, že se nám o dvě procenta snížily výnosy od zdravotních pojišťoven, nehledě na zvýšené DPH u zdravotnického materiálu nikoli o jedno procento, ale o sedm procent. Z tohoto důvodu budou naší nemocnici letos peníze chybět a nejsme schopni se vypořádat s vyrovnaným hospodařením," dodal ředitel.

Rozpočet nemocnice ovlivní také migrace pojištěnců mezi pojišťovnami a s tím související vypořádání předem vyplacených záloh. „Letos budeme mít problém také s dluhem z loňského roku, protože hodně pojištěnců VZP přešlo do jiných pojišťoven a my budeme muset vracet při ročním zúčtování 20 milionů," doplnil Ferenc s tím, že očekává pomoc krajského zastupitelstva.

„Domnívám se, že by kraj měl svým nemocnicím pomoci. S provozními náklady nemocnicím pomáhají i jiné kraje, a to i těm, které se změnily v akciové společnosti. Nám totiž hrozí, že kvůli finančním problémům začneme pozdě platit našim dodavatelům a to bude mít za důsledek zdražení léků a materiálu. Dosud máme výhodné ceny právě díky včasným platbám," dodal ředitel Jan Ferenc.