V minulosti jste často kritizoval své předchůdce za to, že nepostupovali vůči OKD dostatečně tvrdě. Jak chcete, aby osadní výbor postupoval proti těžební společnosti pod vaším vedením?

„Náš osadní výbor se po názorových střetech mezi jednotlivými členy výboru zkonsolidoval a byli doplnění noví členové osadního výboru. Vydali jsme stanovisko, které jednoznačně odmítá navrhovanou těžbu pod tak hustě osídlenou lokalitou jakou je Výhoda."

V poslední době se objevilo několik iniciativ, které bojují proti těžbě napříč krajem. Budete úžeji spolupracovat se těmito sdruženími?

„Ano. Navázali jsme spolupráci s občanským sdružením Orlovák, Karviňáci proti těžbě a osadním výborem v Zimném dole. Taktéž jsem se zúčastnil schůzek České aliance. Zde vidím velkou sílu ke společnému postupu při vyjednávání s OKD, připomínkování a zúčastňováni se jednaní, které povedou k rozumnému řešení. Také spolupracujeme s hnutím Volím Orlovou. Tato spolupráce je pro nás výhodná při schvalování různých dotací."

Co vám nejvíce vadí na postupu OKD?

„Především to, že zisk s těžby tohoto neobnovitelného přírodního bohatství končí mimo Českou republiku. Také se nám nelíbí, že OKD se o zdevastované pozemky, ač je vlastní, nestará. Neseče trávu obtěžující vlastníky sousedních pozemku, na silnicích se stále objevují trhliny a ve stojící vodě zatopených pozemcích se množí komáři."

Zprávy o těžbě na Výhodě se objevují každou chvíli. Jak v současnosti vypadá situace mezi lidmi? Je většina pro těžbu nebo naopak proti?

„Nálada mezi lidmi, co se týče těžby, je v tendencích otrávenosti. V minulosti nejméně pět let zpět se lidé na veřejných schůzích nedozvěděli skoro nic a vše vyznělo vždy naprázdno. Zástupci OKD zde vystupovali s nějakými představami, které se nikdy neuskutečnily. Dokonce v minulosti rozeslali nějaký dopis, který zbytečně rozvášnil některé spoluobčany a výsledek nebyl žádný. Já si myslím, že dokud nevypracují studii EIA, tak veškeré diskuze jsou zbytečné. Do nekonečna se bavit o zdejším záměru OKD je ztráta času."

Práce osadního výboru není jen o těžbě. Jaké jiné problémy Výhodu trápí?

„Přesně tak. Výhodu trápí důležitější problémy než je těžba a my jsme se dohodli, že je budeme řešit. Připravujeme vlastní internetové stránky, kde se lidé o naší práci i minulosti dozví vše. Z těch konkrétních problémů je to především stav místních komunikací a také chodníku do staré Orlové."