V Havířově se bude zápis prvňáků konat ve dvou dnech, a to 4. a 5. února. Rodiče si mohou svobodně vybrat, do které školy své dítě přihlásí, ne vždy jim to ale musí vyjít. Školy mají povinnost přijmout přednostně žáky ze své spádové oblasti. Teprve volnou kapacitu pak mohou obsadit žáky z jiných oblastí. Vesměs všechny základní školy však mají dostatečnou kapacitu a ředitelé škol se podle počtu hlášených dětí rozhodují, kolik tříd v daném ročníku otevřou.

„Kapacita havířovských škol je skutečně dostatečná. Podle evidence obyvatel by se k zápisu pro školní rok 2013/2014 mělo dostavit zhruba 770 žáků," informovala mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Školy zpravidla nabízejí možnost prohlídky při dnech otevřených dveří. Někde nechají rodiče nahlédnout i do vyučování. Mnozí rodiče přihlížejí tomu, zda dítě cestou do a ze školy musí překonávat hlavní silnice, zda škola nabízí odpolední družinu nebo širší výběr jídel ve školní jídelně. Školy se podbízejí svými specializacemi a odlišnostmi. Zpravidla jde o rozšířenou výuku jazyků nebo matematiky. Jen jedna škola ve městě a patrně i v širokém okolí však může nabídnout minimálně hodinu plavání týdně v každém ročníku v rámci běžné tělesné výchovy ve svém vlastním krytém bazénu.

„Samozřejmě, že náš bazén využíváme k tělesné výchově a naši žáci plavou každý týden po celých devět let školní docházky. Bazén si mohou rodiče budoucích prvňáků prohlédnout při dnech otevřených dveří tento pátek a sobotu. Stejně tak mohou vidět výuku a celou školu, třídy, odborné učebny, tělocvičnu, družinu a jídelnu, kde vaříme i pro sousední gymnázium," řekl ředitel ZŠ F. Hrubína Tomáš Ptáček.