„I bez vstřícnosti stavebníka se nám podařilo z našeho rozpočtu zajistit prostředky, díky kterým bude možno chráněné veverce obecné kompenzovat to, co jí bude ubráno z jejího životního prostoru," vysvětlil předseda sdružení. Podle jeho slov zhotovitel stavby od začátku tvrdil, že se v prostoru nenacházejí žádné chráněné živočišné druhy, a tím pádem stavba nebude mít žádný negativní vliv.

„Což samozřejmě nebyla pravda, jak se ukázalo v rámci probíhajících řízení. Navíc výskyt chráněných druhů potvrdil také posudek, který nechal zajistit stavebník," upozornil Radim Lapšanský. Podle jeho slov má například na život veverky nepříznivý vliv každý pokácený strom, ze kterého získává potravu.

Občanské sdružení proto nechá na vlastní náklady umístit několik kmenových budek, které veverky osidlují. Není to přitom jediné, co by chtěli pro život veverek udělat. „Chtěli bychom také do přikrmování zapojit i orlovskou veřejnost, zvlášť na samotném konci zimy, kdy se zásoby veverek tenčí. Navíc krmení těchto roztomilých tvorů bude neopakovatelným zážitkem hlavně pro malé děti a to se především budeme snažit spojit s odpovídající osvětou," dodal předseda Orlováku s tím, že fotky i informace o krmení najdou lidé na stránkách Orlováku.

Přestože vzalo občanské sdružení odvolání zpět, rozhodně prý nechce na ochranu přírody a krajiny při stavbě náměstí nijak rezignovat.

I nadále prý budou upozorňovat na všechny nedostatky, které mohou stavbu provázet. „Jde především o problematiku znečišťování ovzduší, jako neúměrná prašnost a exhalace z naftových motorů, nebo neúměrná hlučnost," upozornil Radim Lapšanský.

Krok Orlováku vítá také vedení města. Podle vyjádření místostarosty Radislava Mojžíška by prodlužování administrativních kroků směřovaných k výběrovému řízení a další realizaci nepřinášelo efekt nikomu.

„Naopak, ztratili jsme rok času, kdy už se náměstí mohlo budovat. Nyní se tedy konečně mohou dokončit administrativní kroky. Do konce února bychom rádi dokončili prováděcí dokumentaci, která se předá na Ministerstvo průmyslu a obchodu. To připraví podmínky výběrového řízení na zhotovitele a poskytne je Ministerstvu financí," uvedl místostarosta s tím, že by byli rádi, pokud by v květnu bylo vyhlášeno výběrové řízení. V druhém pololetí už by tak mohla být známa firma, která se pustí do rekonstrukce.