Na prostranství, na kterém před čtvrt stoletím stály domy s obchůdky a především divadlo, je dnes provizorní parkoviště. Zbytek nevyužité zatravněné plochy křižují jen vyšlapané chodníčky. Lidé se před časem v anketě vyslovili pro to, aby zde vzniklo standardní parkoviště a odpočinková zóna. Nyní se jejich přání začíná naplňovat.

V místech, kde dnes auta stojí na plácku z udusaného recyklátu, vyroste plnohodnotné parkoviště pro pětačtyřicet vozů.

„Povrch bude tvořit zatravňovací dlažba. Parkovací plochy od sebe oddělí zelené pásy s keři," uvedla Eva Mrázková z odboru rozvoje a investic.

Zkratka na kruháč?

Zásadní novinkou a motoristy vítanou změnou bude možnost vjíždět na parkoviště přímo z kruhového objezdu. Aby však řidiči tuto inovaci nezneužívali a nezkracovali si tudy cestu z přilehlých sídlišť, upraví provoz na parkovišti dopravní značky.

Na jednom konci parkoviště, u ulice Svatopluka Čecha, přibude prostor pro kontejnery na tříděný odpad. Na konci druhém, u kruhového objezdu, vznikne mlatová plocha s lavičkami. „Kromě toho se v území počítá s opravami chodníků a výsadbou pětadvaceti stromů. Nově se tu objeví i záhony s kvetoucími keři," dodala Mrázková.

Přestavba lokality mohla být ještě atraktivnější, jenže se nepodařilo sjednotit pozemky. Většinu z nich vlastní město, ale jistá část, bohužel právě uprostřed území, patří společnosti Lidl, která tady původně chtěla umístit svoji prodejnu. Přestavba se tak týká pouze parcel městských. Práce by se na nich měly rozběhnout ve druhé polovině roku a město přijde regenerace na 6 milionů korun.