„Uvažovali jsme o tom již delší dobu a loni tento dotaz vznesl osadní výbor," řekla starostka obce Květuše Szyroká.

V Doubravě již funguje separace papíru a plastů, nyní ještě přibude biologický odpad. Ten se bude svážet jednou za tři týdny.

„Svoz bude zdarma, nicméně půjde o zkušební program, na konci roku uvidíme, co bude dál," dodala starostka obce.

Třídit bioodpad mohou také lidé v Dětmarovicích. Začínali zhruba před dvěma lety, kdy na dvoře obecního úřadu existovalo sběrové místo na větve a jiný dřevěný materiál ze zahrad. V té době příliš velký zájem o třídění bioodpadu nebyl.

V obci zafungovala osvěta a kontejnery na bioodpad, které pak obec pořídila, byly stále plné. Proto obec přidala ještě jedno sběrné místo na bioodpad.

„Dá se říct, že se myšlení lidí mění k lepšímu. Lidé vidí, že to má smyl," uvedl starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

Zastupitelé si od třídění biologického odpadu slibovali hlavně zlepšení ovzduší v obci. Na sousedy, kteří pálí listí, si stěžovala v Dětmarovicích spousta lidí.

„To pálení listí je teď v obci mnohem méně intenzivní. Je pravda, že se vždy najde někdo, kdo pálí, ale většina se už přiklonila k osvědčenému třídění," dodal Ladislav Rosman.

Několik let už třídí bioodpad ve Stonavě. Do osvěty přitom zapojili také školy. Minulý rok navíc přišli s dalším nápadem obec se rozhodla zájemcům přispět na pořízení komposterů. Výhodu z toho mají jak obyvatelé, tak obec.

„Nám se sníží vývoz bioodpadu na skládku, zatímco lidé si nebudou muset kupovat kompost z obchodů, protože si ho vyrobí sami," vysvětlil starosta Stonavy Ondřej Feber.

Zájem byl prý mezi obyvateli velký ke dnešnímu dni úředníci evidují 148 žádostí o příspěvek na nákup komposteru.

„Navíc mají obyvatelé stále o příspěvek zájem, stále chodí a ptají se na to," poznamenala Jana Szczerbová z obecního úřadu.