Nejdiskutovanějším předmětem debaty byla dostavba veřejné kanalizace. Jak přítomným sdělil magistrátní úředník Radoslav Basel, výstavba probíhá podle harmonogramu a vše by mělo být hotové do září letošního roku. „Do prázdnin ukončíme větší stavební práce a pak už po sobě budeme jenom uklízet, asfaltovat a opravovat," říká vedoucí odboru investiční výstavby.

Orientačně už je položeno osm z dvanácti kilometrů kanalizace a jedna ze tří fázi napojování začne v dubnu. Pokračovat se bude v červenci a poslední fáze napojování je plánovaná na září.

„Vlastníci nemovitostí, kteří se postupně napojí do nově vybudované městské kanalizace, budou uzavírat smlouvu s Technickými službami Havířova. Ty také budou provádět kontroly soukromých přípojek a schvalovat jejich napojení," dodal Basel.

Obyvatele Dolní Suché kvůli stavebním pracem trápí potíže s cestami a vjezdy ke svým nemovitostem. Jedná se o zničené a nedoasfaltované silnice a příjezdy k jejich domům. Za firmu, která má výstavbu na starosti, uklidnil občany Jan Blinka, který osobně dohlédne na odstranění veškerých závad.

„Všechny pozemky, které byly nějakým způsobem poznamenané stavbou kanalizace, uvedeme do původního stavu. S vlastníky těchto nemovitostí sepíšeme protokol, že je jejich pozemek po dokončení stavby v pořádku," slíbil Blinka.

Bez nápravy všech nedostatků by stavební úřad kanalizaci nezkolaudoval. Všichni, kdo se na stavbě podílejí, věří, že stavebníci opustí Dolní Suchou v lepším stavu, než když práce začali.

Dalším bodem k programu schůze byly možnosti bývalého Dolu Dukla. Město chce zajistit rozvoj této oblasti a přispět tím ke snížení nezaměstnanosti.

„Snažíme se získat investory, kteří by v tomto místě vybudovali výrobní haly. Nechceme sklady, kde by provoz zajišťovalo pár lidí, ale výrobu, která by vytvořila co nejvíce pracovních míst pro občany Havířova," řekl náměstek primátora Eduard Heczko.

Před občany vystoupil i primátor Zdeněk Osmanczk, který zhodnotil rok 2012. „Loňský rok si cením velmi pozitivně, co se týče velkých investičních akcí. Podnikli jsme v něm také spoustu kroků k upevnění bezpečnosti našich občanů," sdělil primátor, který se dále pozastavil nad problémy se šířkou silnic. Město má v tomto případě svázané ruce. Pozemky kolem cest jsou soukromých vlastníků a bez jejich svolení nelze silnice rozšířit nebo na nich vybudovat místa pro míjení vozidel.