Zákaz zastavení byl umístěn v místě, kde platí zóna zákazu stání. Dodatkové tabulky pak upravují, na která vozidla se zákaz zastavení nevztahuje. Jak Deník zjistil, jedinou schválenou dodatkovou tabulkou je ta, která umožňuje krátkodobé zastavení pro obsluhu domu služeb. Další byly ke značce doplněny někým zřejmě svévolně.

Různý výklad panuje u významu značky. Někteří řidiči se domnívají, že pokud tam mohou zastavit, mohou tam i parkovat. Tvrdí, že se na ně nevztahuje ani zóna zákazu stání.

Částečně s tímto výkladem souhlasí i úředníci havířovského magistrátu, kteří značku schvalovali. Současně však připouštějí, že situace by se měla řešit jinak a jednoznačně.

Zákaz zastavení se zpravidla umisťuje tam, kde je nežádoucí, aby vozidla zastavovala byť jen na velmi krátkou dobu, a to především z bezpečnostních důvodů. V případě značky na Dělnické ulici však úředníci vyhověli žádosti soukromníka, který si nepřeje, aby poblíž jeho objektu vůbec nezastavovala jiná auta, než kterým to on umožní.

Úředníci argumentují tím, že odstavný pruh je soukromým majetkem vlastníka blízkého objektu, a proto tato část vozovky nespadá do zóny zákazu stání.

„Na stavbu přilehlého komerčního objektu kraj prodal část pozemku i s částí komunikace, která se stala účelovou komunikací soukromého vlastníka. Vlastník komunikace požádal o umístění dopravní značky zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou „Mimo obsluhu domu služeb". Tato komunikace tedy není součástí veřejné komunikace, proto na ní neplatí zóna zákazu stání a pravidla pro stání v této zóně," tlumočila stanovisko zodpovědných úředníků Romana Bartošková z tiskového oddělení magistrátu.

Podle dopravních odborníků a policistů, které Deník oslovil, však může patřit silnice patřit komukoli, pokud je však volně přístupná, není v uzavřeném areálu nebo není jinak oddělena od veřejných komunikací, platí na ní stejná dopravní pravidla, jako na všech ostatních silnicích.

Jen málokterý policista nebo strážník u sebe nosí katastrální mapu, ze které by vyčetl, že tento kus cesty patří soukromníkovi.

Právě strážníci by mohli v místě dát pokutu nejen každému řidiči, na kterého se výjimka ze zákazu nevztahuje, ale také těm, kteří tam sice zastavit mohou, ale stáli by tam déle, než je nutné k vystoupení nebo nastoupení osob či vyložení a naložení nákladu. Tedy klidně i majiteli pozemku, který si tam značku nechal umístit.

„Předmětný úsek je podle našeho názoru součástí Dělnické ulice a vztahuje se na něj omezení vyplývající ze zóny zákazu stání mimo vyhrazená parkoviště," řekl ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

Že je místo označeno špatně, připouštějí i úředníci.

„Tato účelová komunikace je od veřejné oddělená pouze vodorovným dopravním značením a není možné ji oddělit stavebně. Silniční správní úřad zvažuje na základě upozornění na špatnou srozumitelnost tohoto značení navrhnout vlastníkovi účelové komunikace použití další dopravní značky s informací, že se jedná o soukromý pozemek, a také vlastníkovi navrhne používání povolenkových karet pro ty, kteří zde stát smějí," dodala Bartošková.