„Myslíme si, že to děláme dobře, a hlavně v dobré víře, nicméně chceme udělat další právní analýzy a ještě důkladněji si to ověřit," řekla mluvčí Karviné Šárka Swiderová.

Podle třineckého advokáta Davida Jopka se sice jedná o chvályhodnou myšlenku s dobrým úmyslem, nicméně může narazit na několik úskalí. „Právní předpisy v České republice určují určitou minimální odměnu za vykonanou práci, to znamená minimální mzdu. Padesátikorunová stravenka tomu jistě neodpovídá," vysvětluje třinecký advokát.

Nicméně podle Šárky Swiderové se nejedná o závislou práci. „Veřejná služba přece nikdy nespadala pod zákoník práce. Ti lidé neuzavírají pracovní smlouvu, ale podepisují smlouvu o dobrovolné službě s úřadem práce. Dříve byla veřejná služba povinná, nyní je už naštěstí dobrovolná, tu povinnost zrušil Ústavní soud, ale stále má být veřejná služba vykonávána zadarmo. Ta stravenka od nás není žádná mzda, ale jakési poděkování za jejich pomoc městu," upřesnila mluvčí Karviné.

Město je navíc do práce nenutí. Na rozdíl od minulé úpravy, kdy za porušení hrozilo vyhození z úřadu práce, nyní nejsou žádné sankce. I tam však může být úskalí.

„U té dobrovolné veřejné služby může být problémem poskytnutá stravenka a také selektivní poskytování takové odměny nezaměstnaným nebo jejich výhradní využívání pro tuto službu. Tady pak narážíme na zákaz diskriminace," dodal David Jopek.

Co tedy bude následovat? Lze město za něco takového postihovat? Vždyť z tohoto těží jak město, spokojení jsou samotní pracovníci a velice pozitivně toto vnímá i veřejnost, která tyto lidi nevidí jako „vyžírky", ale naopak oceňují, že i oni se snaží něco pro město udělat.

„Reálně si myslím, že městu za toto nic nehrozí," konstatoval třinecký advokát.

Samotné pracovníky přerušení zaskočilo. „Rozhodně nejsou nadšeni, chtějí pokračovat dále. Někteří nám i vynadali, jak byli naštvaní," zdůraznila mluvčí města.

Čtěte také: 
Veřejná služba se vrací, lidé uklízejí město za stravenku