Takové otázky měli připravené žáci osmých ročníků ZŠ Mládežnická v besedě s primátorem města Zdeňkem Osmanczykem. Ten za nimi zavítal v pondělí ráno do první vyučovací hodiny. Beseda se nakonec neplánovaně protáhla. Primátor se totiž rozpovídal i na jiná témata.

„Problematika nakládání s odpadem, který produkujeme, je velice obšírná. Není možné všechen odpad vyvážet na skládky. Maximální množství se musí vracet jako tříděné suroviny pro další využití. Město proto separaci podporuje. V ulicích je mnoho kontejnerů na tříděný odpad, zajišťujeme jeho pravidelný svoz, provozujeme sběrný dvůr a podporujeme různé ekologické akce. Stavba spalovny je nyní odložená. Řešily se tam ekologické i finanční problémy," odpověděl na dotaz.

Primátor čelil také dotazům na svou minulost. „Kdysi jsem chtěl být myslivcem. Vždycky jsem měl blízko k přírodě. Nakonec jsem se stal vojákem z povolání. Sloužil jsem u tehdy supertajných raket SS-23, které byly umístěné na Slovensku," přiznal ke svému dřívějšímu povolání.

Několik otázek souviselo s bezpečností ve městě. „Samozřejmě, že nás trápí situace na sociálních ubytovnách, které vznikly v Merkuru a Impulsu. Pozornost věnujeme také oblastem, kde žije početná skupina méně přizpůsobivých občanů. Dohled tam vykonávají hlídky městské policie, sociální pracovníci a preventisté. V některých lokalitách, kde je nutné míst nepřetržitý dohled, byl rozšířen kamerový systém. Ne všude mohou být nepřetržitě naši strážníci. Problémem je také dlouhodobý podstav republikových policistů," vysvětloval primátor.

V závěru setkání žákům připomněl, že dětství a studentská léta považoval za nejlepší období svého života.