„Ministryně kultury Alena Hanáková řízení zastavila. Nádraží proto nebude památkově chráněno a my společně s Českými drahami můžeme pokračovat v projektu budování dopravního terminálu," řekl primátor.

Přestože se tedy na projektu může dále pracovat a peníze z evropských fondů jsou připraveny, jeden problém ještě před investory stojí. Jde o připravovaný převod objektů z majetku Českých drah (ČD) na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Stát chce, aby ČD byly výhradně dopravcem a majetek aby spravovala SŽDC. „Seznam objektů, které by měly být převedeny z majetku ČD na SŽDC, ještě není kompletní. I v tomto konkrétním případě nádraží v Havířově proto s objektem nadále disponují ČD," potvrdil mluvčí SŽDC Tomáš Drvota.

Náklady na projekt činí zhruba 160 milionů korun a z větší části je uhradí Evropská unie. Přednádražní prostor, který je v režii města, by měl stát 70 milionů a radnice by na něj mohla z dotace čerpat až 60 milionů.

České dráhy se ještě snaží zvýšit svou dotaci ze čtyřiceti na sedmdesát procent.

„Jsme rádi, že ministryně řízení ukončila a můžeme společně s městem pokračovat v přípravách dalších fází projektu. Současně ještě žádáme o zvýšení dotace, abychom ušetřili na předpokládaných investicích," řekla mluvčí ČD Kateřina Šubová.

Investoři právě hledají stavební firmu

Okamžité pokračování projektu potvrdil také primátorův náměstek Petr Smrček, který má přípravu stavby dopravního terminálu na starosti. „Na rozhodnutí jsme netrpělivě čekali a jsme rádi, že ministryně takto rozhodla. Nyní chceme zahájit výběrové řízení na zhotovitele. Zahájíme přerušené stavební řízení, abychom mohli získat stavební povolení," řekl Petr Smrček.

Na základě pravomocného povolení a doložení smluvního vztahu na realizaci stavby pak město může splnit podmínky, které byly dány rozhodnutím o poskytnutí dotace úřadem Regionální rady Moravskoslezsko.

Pokud půjde vše podle plánů města a Českých drah, bude nádražní hala stržena. Zatímco dopravce ji považuje za naddimenzovanou a příliš nákladnou na provoz, aktivisté v čele s mladými architekty se ji snažili zachránit právě prohlášením za památku. Apelovali zejména na architektonický Bruselský styl.

„Navrhovaný objekt vůbec nedosahuje architektonicko-uměleckých kvalit, tak jako stávající budova architekta Hrejsemnou. Zastupitelé si neuvědomují, že každá doba po sobě zanechává architektonická díla, která zasluhují ochranu pro budoucí generace. Architektura socialistického realismu 50. let minulého století je v Havířově již chráněna, ale k architektuře z následující dekády je přistupováno zcela opačně. Chtěl bych varovat před škodami, které by Havířov mohl utrpět zbouráním právě této budovy," uvádí na svém blogu architekt Adam Guzdek, který je lídrem skupiny, která bojuje za záchranu objektu.

Místo nádražní haly by měl zůstat otevřený prostor, který by byl součástí přednádraží s autobusovým stanovištěm, parkovišti a plochami pro služby.

K odbavení cestujících má sloužit nynější dvoupodlažní provozní budova. Upraven bude také přístup skrz silniční podjezd pod železnicí, aby byla automobilová doprava oddělena od pěší a cyklistické.