Na kontrolní obchůzku se policisté vydali v úterý.

„Prošli jsme chatové osady, zkontrolovali karavany a hovořili s lidmi ve střediscích i s rybáři u břehů přehrady. Tématem bylo zabezpečení rekreačních obydlí, tedy především chatek, karavanů a vozidel před nenechavci," řekl policejní preventista Jaroslav Kus.

Podobně jako na koupališti, i u přehrady by si lidé měli dávat pozor na své věci, které si odloží na dece a nenechávat je bez dozoru.

Policisté prošli také místa, kde by se mohli pohybovat nebo i tábořit problémoví lidé. Kolem přehrady je několik opuštěných a zdevastovaných objektů, které by lidé bez domova mohli využít.

„Při naší pochůzce jsme nenarazili na žádné bezdomovce ani jiné závadové osoby a nenašli jsme ani žádné jejich provizorní příbytky, které by o jejich přítomnosti svědčily," dodal Kus.