Havířov je jedním z mála měst, které neprodalo obecní byty nájemníkům. Několik bytů bylo prodáno počátkem 90. let, další se v těchto domech pouze doprodávají. Je však možné, že některé byty ještě do prodeje půjdou.

Ostatní městské byty bude město považovat víceméně za sociální, a bude je přidělovat lidem, které si dobře prověří. „Protože máme zájem, aby v našich bytech bydleli spokojení nájemníci, upravíme podmínky přidělování. Městský byt by neměli získat problémoví lidé. Od začátku roku proběhlo 9 exekučních vystěhování, z toho bylo 6 pro narušování občanského soužití. Jen v měsících červnu a červenci bylo podáno dalších 15 návrhů na vystěhování, opět pro dlužné nájemné a narušování soužití. A v přísném trendu chceme pokračovat," řekl primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk.

O každé žádosti na přidělení městského bytu proto bude od podzimu rozhodovat městská rada. Pokud žadateli vyhověno nebude, má dostatek volných bytů u jiných vlastníků.

„Bytů je v současné době dostatek, a to i u soukromých vlastníků nebo v družstvech. My se budeme snažit podporovat lidi, kteří se budou chtít nastěhovat na Šumbark. Město do revitalizace investovalo mnoho milionů korun a chceme, aby se tam lidem žilo dobře," dodal primátor.