Proběhl tam už 3. ročník akce Bezpečně po prázdninách, kterou organizovala ZŠ Prameny spolu s Městskou policií Karviná. „Kvůli nepřízni počasí jsme museli zrušit termín před prázdninami, a tak jsme to nechali na září," vysvětlila organizátorka Kristina Adamíková.

Cílem akce je především prevence a ochrana zdraví.

„Děti jsou po prázdninách rozdováděné, takže je upozorňujeme na nebezpečí, která jim hrozí na silnicích, u vody, ale třeba i na výletech," dodala Kristina Adamíková.

Na děti čekalo poučení zábavnou formou.

Stánky tam měli kupříkladu hasiči, Policie ČR, městská policie, Český červený kříž, ale i přírodovědná stanice KSVČ Juventus. Dnes od 8 do 12 akce pokračuje, tentokrát pro žáky 2. až 5. tříd. „Program i jednotlivé hry se přizpůsobí věku dětí, které přijdou," dodala organizátorka.