Jednání začalo ve 13 hodin. V programu je zhruba 40 bodů. Po celou dobu je přístupné veřejnosti. Diskutovat je možné přímo k projednávaným bodům nebo na konci jednání k dalším záležitostem. 

13.00 - Primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk (ČSSD) zahájil jednání a hned v úvodu přivítal hosty, kterými jsou policisté z krajského ředitelství a havířovských obvodních oddělení. Policisté dostali například několik výtisků Trestního zákona, soupravy alkoholtesterů a další věci, které hlídky používají při výkonu služby. Více informací o daru města policii přinese Deník v tištěném vydání. 

Na zasedání zastupitestva převzali policisté pomůcky k výkonu služby.

13.20 - Zastupitelé se začali zabývat záměrem odkoupení ubytovacích objektů Merkur a Impuls od společnosti RPG. Oba areály slouží jako sociální ubytovny. Vedení radnice by v případě odkoupení jejich účel změnilo, protože ubytovny hodnotí dlouhodobě jako problémové.

Zastupitelé kritizovali, že problém ubytoven nelze vyřešit koupením objektů. "Sám v této lokalitě bydlím a vím, jak šly ceny bytů dolů. Nemyslím si však, že by kupování objektů ubytoven bylo tím správným řešením. Provozovatelé ubytoven si je otevřou v jiných objektech. To je budeme také kupovat? Myslím, že je vhodnější investovat do městské policie, než investovat 400 nebo 500 milionů korun," řekl zastupitel za opoziční ODS Radomil Schreiber.

Předseda finančního výboru, ředitel Městské realitní agentury a zastupitel za TOP 09 Pavel Merta ve svém obsáhlém vystoupení připomněl, že město na takovou koupi nemá a v následujících letech by se mohlo dostat do velkých finančních problémů. "Ve finančním výboru škrtáme peníze na nákup dárků pro děti a na druhé straně nám nikdo nepředložil materiál k takové investici," řekl Merta.

S koupí objektů nesouhlasí ani Tomáš Foldyna z ODS: "Za 10 let, co jsem zastupitelem, jsem neviděl tak rychle vypracovat takto obsáhlý materiál, zvláště, když jde o částku 150 milionů korun na koupi a další peníze bude nutné vložit do oprav. Město tyto objekty nepotřebuje. Nemyslím si, že si můžeme dovolit tyto peníze investovat. Rád bych slyšel, kde bychom na to vzali."

"My se tady k ničemu nezavazujeme. V této chvíli vůbec nejde o částky, které tady v diskusi padaly. Jako zastupitelé bychom měli vědět, jak sociální oblast řešit. Abychom našli způsob řešení, vytváříme si tímto záměrem čas. Nechceme se unáhlit a něco koupit. Vše chceme diskutovat, nechat si zpracovat znalecké posudky," reagoval primátor Osmanczyk.

Jeho slova potvrdil také náměstek Petr Smrček (ČSSD). "Jde skutečně o záměr. Nic nekupujeme. Jde o veřejnou věc, kterou musíme řešit. Obyvatele města nezajímá, kde na to vezmeme peníze, ale jak problém vyřešíme," řekl. 

Na dotazy zastupitelů odpověděl mluvčí a ředitel vnějších vztahů společnosti RPG Petr Handl: „My jsme vždy deklarovali, že sami nehodláme provozovat ubytovny. Proto je provozovaly firmy v nájmu. Město nás oslovilo s návrhem na odkoupení. Cenu jsme stanovili sami, ale nebráníme, se, aby hodnotu posoudil znalec."

O tématu čtěte více v článku: Zastupitelé budou jednat o koupi Merkuru a Impulsu

Zastupitelé v hlasování návrh záměru o odkoupení objektů Merkur a Impuls schválili. Pro bylo 26 zastupitelů, proti 4, zdrželo se 9 a 2 nehlasovali.

14.05 - Na programu je návrh na odkoupení objektu restaurace Bivoj od soukromého provozovatele. Vedení radnice by si v ní představovalo například komunitní centrum. 

S kritikou vystoupil zastupitel Jiří Jekl (NEZ). "Nemůžeme řešit problémové restaurační zařízení tím, že je budeme odkupovat za městské peníze. Sociální poradenské centrum můžeme místo rekonstruovaného Bivoje zřídit v našich budovách, například v objektu U Jeslí," navrhl.  

Více o tématu čtěte v článku: Bude z restaurace Bivoj centrum pro děti nebo nezaměstnané?

Zastupitelé záměr schválili. 

14.17 - Zastupitelé mají přestávku

14.40 - Zastupitelé pokračují v jednání. V programu je na řadě podpora rekonstrukce autobusového nádraží. Deník o tom psal v článku: Starou rotundu autobusového nádraží nahradí moderní

Vizualizace nové rotundy na autobusovém nádraží.

"Společnost ČSAD navrhla městu, že by využila dividendy, které by šly jinak na účet města, na rekonstrukci autobusového nádraží. My jsme rádi, že firma hodlá nádraží opravit," nastínil bod ekonomický náměstek primátora Eduard Heczka (KSČM).

"Ani o tomto návrhu jsme ve finančním výboru nebyli informováni předem, abychom jej mohli dostatečně projednat.  My s rekonstrukcí souhlasíme, pokud budeme mít stanovisko, že se nejedná o nedovolenou podporu," řekl Pavel Merta.

"Rekonstrukce je rozdělena na několik etap. Nádraží by mělo být v zásadě zbouráno a vystavěno nově. Podoba rotundy bude zachována, vnitřní dispozice budou lépe vyhovovat potřebám nádražní budovy. Modernizováno bude i servisní zázemí, včetně mycí linky. Na celou rekonstrukci použijeme vlastní peníze s tím, že město žádáme o dividendy. Z městského rozpočtu bychom získali zhruba 24 milionů korun," vysvětlil generální ředitel ČSAD Havířov Tomáš Vavřík. 

"Já se zeptám: Když město nyní pomůže vám, jak se vy potom revanšujete, když případně prodáte vaše pozemky developerům?" ptal se Jiří Jekl. Ředitel Vavřík mu na to stručně vypočetl, jakým klíčem by město peníze  prodeje získalo.

Zastupitelé svou účast na rekonstrukci autobusového nádraží schválili.

14.55 - Zastupitelé začali jednat o rozpočtu města pro příští rok.

Ekonomický náměstek primátora Eduard Hezcko nastínil, jak by měly vypadat příjmy a výdaje. "Příjmy budou ve srovnání s letošním rokem nižší o 243 milionů korun a měly by činit zhruba 1 268 948 000 korun. Rovněž počítáme s tím, že nižší budou i výdaje, a to o 415 milionů. V oblasti investic budeme počítat s částkou 437 910 000, zejména na už běžící akce. Dotace budou proti letošku navýšeny o 4 miliony korun. Největší podíl je určen pro hokej," řekl Heczko s tím, že město nepočítá se vzetím nového úvěru. 

"S rozpočtem souhlasíme," řekl předseda finančního výboru Pavel Merta. 

"Myslím, že v rozpočtu by měla být zahrnuta i podpora zóny Dukla," připomněl Tomáš Foldyna. "Na Duklu pamatujeme. Finanční prostředky tam budou plynout ze státní kasy, z fondů na likvidaci následků důlní činnosti. Město také počítá s pronájmem pozemků v této zóně," odpověděl náměstek Heczko. 

Zastupitelé v hlasování rozpočet odsouhlasili. 

15.15 - Zastupitelstvo jedná v rychlém sledu o méně významných bodech programu. Následovat bude diskuse s občany. 

15.48 - Zasedání skončilo.