Zasedání začalo ve 13 hodin. V programu bylo čtyřicet bodů. 

13.12 - Zastupitelé jednají o bezpečnostní situaci ve městě. K dispozici mají zprávu za loňský rok, která hodnotí práci městské policie a hasičských sborů. Zastupitelka za KSČM Milada Halíková připomněla, že situaci významně zhoršila prezidentská amnestie. "Víme, že stavy policistů v celé zemi nejsou naplněny. Rozdělení policistů v kraji je na rozhodnutí krajského policejního ředitele. Pokud nemáme neplněny stavy v našem městě, měli bychom přes vedení radnice apelovat na navýšení počtu policistů. Zajímá mě také situace ohledně okrsků, které byly zavedeny pro městskou policii. Občany také zajímá, jak se osvědčilo rozhodnutí primátora změnit dvojčlenné hlídky městské policie na jednočlenné," řekla Halíková. K bezpečnostní situaci se tradičně vyjádřil i další zastupitel za KSČM Vladislav Fukala: "Musíme doufat, že budou schváleny přísnější zákony, aby policie mohla konat. Konkrétním příkladem je situace v domě v Puškinově ulici, kde mají nájemníci dlouhodobé problémy s bezdomovci a policisté jsou na ně krátcí."

Primátor Zdeněk Osmanczyk zastupitelce Halíkové odpověděl, že o podstavu policistů se všeobecně ví. "Původně byl podstav 40 policistů a postupně se ještě zvýšil. Místo toho, aby se navýšil počet policistů, upravily se tabulky, takže nyní je papírově policistů tak akorát. Policie nemá kapacity ani na to, aby naplnila dohodnuté počty společných hlídek s naší městskou policií. Ty se podařilo plnit jen asi z poloviny," vysvětlil primátor. Vyjádřil se také šéf strážníků. "Přínosem služby strážníků v okrscích je snížení počtu opakovaných stížností ze strany občanů. Strážníci jsou v kontaktu s obyvateli jednotlivých okrsků a řeší jejich problémy," řekl ředitel Městské policie Havířova a zastupitel za Hnutí pro Havířov Bohuslav Muras. 

Strážníci loni řešili o 1315 přestupků více než v předchozím roce 2012. Zvýšená je také kriminalita, jejíž statistiku však Policie ČR dosud ještě nedoručila. 

Zastupitelé hlasovali o doplnění usnesení o pověření vedení radnice vyzvat krajského policejního ředitele k věnování pozornosti zhoršené bezpečnostní situaci v Havířově. Vše 40 zastupitelů bylo pro. 

13.34 - Jedná se o spolufinancování rekonstrukce autobusového nádraží. Společnost ČSAD, ve které má město podíl, navrhla radnici, aby se na celkové modernizaci podílela formou nevyplacení dividend. "Dividendy by měly být poskytnuty jako účelová dotace, rozdělená do dvou let," řekl ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko. Maximální výše první dotace by měla činit 12 352 985 korun, které již byly na konci roku 2013 městu vyplaceny. Celková částka na rekonstrukci se předpokládá ve výši zhruba 123 milionů korun.

Zastupitelům Leoši Lukaštíkovi (ODS) a Miroslavu Kronenbergovi (KSČM) se nelíbil poměr, jakým se město se svými pouhými 10 procenty akcí ve společnosti na nákladné rekonstrukci podílí.

Finanční podmínky rekonstrukce, která je rozdělena na několik etap, zastupitelům vysvětlil ředitel divize osobní dopravy Jakub Vyvial: "Nádraží už nevyhovuje. My jej chceme modernizovat, protože máme dlouhodobý zájem dopravu ve městě provozovat. Zisk bychom mohli využít i jinak, ale my jej vložíme do modernizace."

13.50 - Při projednávání o možnosti prodeje pozemků a staveb v nově budovaném areálu průmyslové zóny Dukla zástupci vedení radnice zastupitelům vysvětlili, že potencionální investoři mají o území zájem. "Jeden z nich, v jehož výrobě se počítá se zaměstnáním většího počtu žen, se zajímal, zda máme dostatek míst ve školkách," řekl hospodářský náměstek primátora Petr Smrček (ČSSD). 

14.08 - Zastupitelé odsouhlasili návrh soukromého podnikatele, který městu nabídl prodej hodin u autobusových zastávek před KD Petra Bezruče v centru města. Hodiny jsou otočné a mají reklamní plochy. 

14.10 - Jedná se o čerpání peněz z Fondu veřejně prospěšných aktivit. Situace při jednání připomíná známé porcování medvěda v Poslanecké sněmovně.

Na rozdělení je určeno zhruba 27 milionů korun. Jde například o 4 600 000 na rekonstrukci hygienicky nevyhovujících šaten hokejistů týmu HC AZ Havířov 2010 v objektu Víceúčelové haly. Další 4 miliony by měly být uvolněny na stavbu myslivecké chaty u Stružníku. Nová chata by měla sloužit nejen myslivcům, ale také městské policii, která má v sousedství střelnici. V návrhu je také rekonstrukce restaurace Bivoj v městské části Šumbark. "My jsme ještě nerozhodli, zda tuto restauraci koupíme a už plánujeme její rekonstrukci. Navrhuji, tento bod vyjmout," řekla zastupitelka Halíková, ke které se připojil i Jiří Jekl (Nezávislí). "Myslím, si, že tento fond by neměl být využíván k investičním akcím, ale spíše na podporu činnosti jednotlivých organizací," řekl Jekl. S rekonstrukcí a stejně i odkoupením Bivoje nesouhlasil ani opoziční klub ODS. 

"O statutu tohoto fondu jsme už dříve diskutovali a v zastupitelstvu ho schválili. My ty peníze nechceme projíst. My je použijeme na budoucnost," vysvětlil primátor Osmanczyk. 

Zastupitelé si vzali desetiminutovou pauzu na jednání. Bod pak 29 hlasy schválili, když 7 zastupitelů bylo proti a jeden se zdržel. 

14.43 - Zastupitelstvo projednává o Směrníku, betonové plastice před vlakovým nádražím. "Navrhuji, aby si ji případný zájemce za symbolickou jednu korunu odkoupil a odvezl, pokud se někomu líbí," řekl Jekl v reakci na to, že za sochu začali v různých diskusích a anketách lidé bojovat, aniž by věděli, v jakém je technickém stavu. Naopak Karin Macková navrhla, aby byl vypracován znalecký posudek, který by stanovil stav a způsob případné rekonstrukce díla. Zastupitel Jaroslav Jeziorski (KSČM) z kulturní a letopisecké komise připomněl, že právě na základě znaleckých posudků byly dvě sochy, Směrník a Kosmonaut, navrženy k likvidaci. 

"Směrník není kulturní památkou a znalci byl vyhodnocen jako nebezpečný, u kterého hrozí zřícení. Proto je oplocen a připraven k likvidaci. Podle odhadu by oprava stála zhruba půl milionu. Je zajímavé, že za záchranu Směrníku bojují lidé z jiných koutů republiky. Jde však o internetové akce, které nemají statut petice," řekl sociální náměstek primátora Daniel Pawlas (KSČM). 

Za občany se k problému vyjádřil Martin Rédr: "Je nadčasový a vysokou uměleckou hodnotu. Ceny takových děl se pohybují ve statisícových částkách. Náklady na opravu byly odhadnuty na 60 tisíc korun. My se ptáme, zda město počítalo s autorskými právy. O Směrník má zájem ostravská galerie, která by ho zakomponovala do oblasti Dolní Vítkovice."

Zastupitelé schválili, že se o dílo mohou přihlásit zájemci do 15. března. 

15.20 - Jedná se o úpravách rozpočtu, odměnách pro zastupitele a předsedy komisí. 

15.31 - Zastupitelé projednali všechny body programu. Následuje diskuse. 

Jako první se přihlásil zastupitel Jiří Jekl. Poděkoval za slevu vstupenky na městský reprezentační ples, který loni stál 1200 korun a letos jen 1000 korun. Pak se zabýval veřejnými toaletami. "Jestliže toalety v centru města stály 3,5 milionu, o co lepší budou ty, které mají být postaveny na rekonstruovaném náměstí na Šumbarku, které mají stát 4 miliony," ptal se. "Toalety v centru města stály 3 miliony a 5 tisíc korun, protože město neplatí DPH. V konečné ceně celé stavby se promítají všechny náklady, podle toho, kde se toalety staví, tedy například podle ceny základní desky, přípojek a dalších nákladů," vysvětlil vedoucí odboru investic havířovského magistrátu Radoslav Basel. 

Občan Michal Podloučka vystoupil k problematice hromadné dopravy ve městě. Hovořil za občanské sdružení, které podle jeho slov mělo významný podíl na vytvoření nových jízdních řádů a o potížích, které jim v jejich snaze způsobil dopravce. 

Občan Jiří Fráňa vystoupil za havířovské pejskaře a požádal zastupitele, aby konalo proti lidem, kteří používají zábavní pyrotechniku mimo silvestrovské veselí: "Nevím, proč by měli lidé s petardami slavit od poloviny prosince do poloviny ledna. Psi mají mnohem citlivější sluch a opakované exploze jim ubližují a stresují. Jsem pro, aby se používání pyrotechniky omezilo, aby nevadilo psům i lidem." 

Občan Lumír Šenkýř pohovořil o bezpečnosti ve městě, kdy byl v centru města napaden kamarád jeho syna. 

16.05 - Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno.