Zasedání začalo ve 13 hodin a po celou dobu bylo přístupné veřejnosti. Lidé mohli diskutovat ke každému projednávanému bodu a v závěru jednání také na libovolné téma.

13:10 - V reakci na dotaz zastupitele Leoše Lukaštíka (ODS) byli havířovští zastupitelé informováni o tom, že investor odstoupil od záměru postavit provozovnu McDonalds u Městské sportovní haly. "Firmu jsme opakovaně vyzývali k vyjádření, kdy začne na pozemku stavět. Nyní jsme byli informováni, že by tato provozovna měla být postavena v jiné části města, konkrétně u Globusu. Následně byly vypořádány pozemky mezi městem i bývalým majitelem," vysvětlil ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM).

13:30 - Před zastupitele vystoupil zástupce investora, který chce v městské části Šumbark, za nejlidnatějším sídlištěm II. etapa mezi ulicemi Nová a Lomená, vystavět soukromé Centrum bydlení pro seniory pro 160 klientů. "Chtěli bychom požádat zastupitelstvo, abychom mohli pozemek koupit už po vydání stavebního povolení a ne až po kolaudaci objektu. Reálný předpoklad zahájení stavby je asi do jednoho měsíce," řekl předseda představenstva firmy Ĺubomír Vais.  

Zastupitelé v Havířově jsou obecně při prodejích pozemků obezřetní, aby o ně nepřišli, když by investor své plány změnil. 

Nezávislý zastupitel Miroslav Kronenberg požádal úpravu podmínek mezi investorem a městem: "Já proti tomu návrhu investora nic nemám. Měli bychom si nechat prostor pro vytvoření sankčních podmínek."

Zastáncem přísných podmínek je náměstek Heczko: "Tak jako investor počítá, že může dojít k nepředvídaným událostem, i město se musí jistit, protože hypoteticky například firma může zkrachovat. My musíme mít nějaké jistoty, že pokud do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního rozhodnutí pozemek prodáme, aby tam skutečně domov pro seniory vyrostl."

Zástupce firmy městu navrhl vlastní podmínky: "My jsme ochotni přistoupit na podmínky, že zaplatíme 3 miliony korun za každé porušení smlouvy," řekl hlavní architekt firmy Petr Vacek. 

Zastupitel za ČSSD Břetislav Petr se bojí, že místo domova pro seniory by firma mohla objekt využívat k jiným účelům. "Jak nám zaručíte, že místo tohoto domova nakonec z domu nebude například objekt s mnohem lukrativnějšími malometrážními byty?"

Zastupitelé po diskusi schválili návrh, kdy je možné pozemek pro stavbu Centra bydlení pro seniory prodat po vydání stavebního rozhodnutí. Sankční podmínky, které chtěla firma zmírnit, zůstaly zachovány.

14:02 - Zastupitelé schválili záměr prodeje areálu bývalé zvláštní školy v Mánesově ulici. O tématu psal Deník v článku: Město získalo areál zvláštní školy a přemýšlí, co s ním

14:12 - Na řadě je projednání připravované demolice obytného domu v ulici Obránců míru. Město by celková rekonstrukce bytovky přišla mnohem dráž, než demolice. O bydlení ve staré lokalitě Šumbarku navíc není zájem a v Havířově je řada volných nájemních bytů. Návrh byl přijat bez diskuse. Deník o tématu psal v článku: Havířov se pustí do první demolice obytného domu

14:18 - Zastupitelé jednají o návrhu koupit hotelový dům Merkur. "Za Nezávislé se k tomu vyjadřujeme tak, že se hlasování zdržíme, protože nám není jasné, jak by tento objekt mohlo město využít," řekl Vladimír Mach. 

Zastupitelé pak 31 hlasy schválili návrh, aby se o záměru odkoupit Merkur dále jednalo. Jeden zastupitel byl proti a 5 se zdrželo. Společnost RPG chce podle nových podmínek necelých 43 milionů korun a polovinu nákladů na nutné opravy vytknuté při kontrole stavebního úřadu. Jejich odstranění bylo odhadnuto na 12 milionů. 

14:44 - Bez větších problémů byl přijat návrh na proplacení dětských plen, které dostávají všechny rodičky v havířovské porodnici. 

14:50 - Zastupitelé mají pětiminutovou dohadovací přestávku ke stanovení výše dotací sportovním a mimosportovním spolkům. Po jejím skončení zastupitelé hlasovali o některých doplňujících návrzích, komu dotace dát a komu ne. Mezi nimi například časopis Senior tip, akce Celé Česko čte dětem, Hudební camp nebo internetový projekt o havířovské historii.

O dotaci si přišel říct také předseda Sportovního klubu volejbalu Havířov František Horváth. "Jak můžete vidět, nenaplnily se obavy některých zastupitelů, že bychom extraligu prodali Opavě. Hrajeme stále v Havířově. Vyčerpává nás však neustálý boj o finance. Hráči nemají jistotu. Zájem o volejbalovou extraligu mají jiná města, například Karlovy Vary. My bychom ale chtěli tuto soutěž udržet v Havířově," řekl zastupitelům předseda Horváth. 

Zastupitelé vesměs návrhům vyhověli a následně odhlasovali i všechny další návrhy, ke kterým nebyly připomínky. 

15:17 - Na program přišly úpravy rozpočtu, které zastupitelé bez diskuse schválili. 

15:23 - V 53. bodu programu zastupitelé schválili návrh na rekonstrukci objektu Domova seniorů Luna v Havířově-Šumbarku. 

15:25 - Na návrh občanů, kterým se nelíbí používání zábavné pyrotechniky mimo Silvestr a Nový rok zastupitelé schválili nové znění protihlukové vyhlášky, kde je toto omezení zakotveno. 

15:28 - Zastupitelé bez připomínek schválili nákup nové automobilové stříkačky pro dobrovolné hasiče ze Životic. 

15:33 - Program je vyčerpán. Pokračuje diskuse zastupitelů a občanů. 

Zastupitel za KSČM Vladislav Fukala tradičně vystoupil s požadavkem na měření a postihování motorkářů, kteří jezdí rychle v Bludovicích, Životicích a Těrlicku po trase Těrlického okruhu. "Zdvořile bych o to požádal městskou a republikovou policii," řekl.

K zastupitelům promluvila také Lucie Chytilová ze Sdružení Důl architektury, která přednesla výčet organizací, které zastupuje v zájmu záchrany havířovského nádraží: "Chci požádat město, aby využilo potenciál nádražní haly a ustoupilo od demolice. Máme několik studií, které řeší využití přednádražního prostoru se zachováním nádražní haly. Zároveň vyzývám město a České dráhy k předložení tří původně projednávaných variant, ze kterých byla vybrána demolice haly."

Za Hnutí ANO vystoupil Antonín Polický. "Měl bych několik dotazů ohledně vlakového nádraží a terminálu. Například, kolik bude stát čistění plachty nad stanovištěm? Myslíte, že 14 nových parkovacích míst proti současnému stavu je dostatečné?" ptal se. 

Primátor na to reagoval zopakováním, že nádraží ani nádražní hala není v majetku města a zastupitelstvo nerozhodovalo o její budoucnosti. "Při jednání zástupci města navrhovali zachování a modernizaci haly. Bohužel, dráhy se rozhodly jinak. Nikdo však nemůže osočovat město a zastupitele," řekl primátor Zdeněk Osmanczyk (ČSSD).

15:56 - Zasedání  skončilo.