Už několik měsíců před tím postupně odcházeli pracovníci na jiná pracoviště na okolních šachtách, nebo do penze.
Po vyvezení posledního vozíku uhlí začali havíři z podzemí vyvážet strojní zařízení a materiál, který je ještě možné využít. Na průběh likvidace dolu byl zpracován obsáhlý projekt. Ten počítá s tím, že všechny podzemní prostory budou postupně zasypány, čímž se sníží riziko pozdějších poklesů půdy. Do budoucna se počítá také s demolicí 90 metrů vysoké těžní věže.
Areál by mohl sloužit jako průmyslová zóna.