V parku vedle Kulturního domu Petra Bezruče vystoupila tentokrát hornosušská dvacetičlenná kapela Hasičanka. Pod taktovkou uměleckého vedoucího Ericha Pazdziora zahrála pestrou směs lidových a národních skladeb a nechyběly ani oblíbené pochodové. Sólo zpívala Světlana Fujaková. Početné publikum vyslechlo kupříkladu oblíbené melodie jako Moje česká vlast od Ladislava Kubeše a Zdeňka Beneše, Muzikanti pojďte hrát nebo Směr pochodů. Do konce letních školních prázdnin ještě jsou na pořadu 12. 8. Azeťanka, 19. 8. Těrličanka a na závěr 26. 8. Náladička. Hraje se od 16 do 18 hodin v parku vedle KD Petra Bezruče. V případě nepříznivého počasí v loutkovém sále kulturního domu.