Pod taktovkou dirigenta Vítězslava Soukupa vystoupil sto dvacetičlenný velký smíšený pěvecký sbor a orchestr havířovských, třineckých, českotěšínských a ostravských muzikantů.

Téměř dvě stě let staré dílo rožmitálského kantora bylo ozdobou a důstojným zakončením svátků vánočních v Havířově. Po zahajovacích slovech pátera Petra Smolky uvedla program svou neobyčejnou noblesou Alice Nečasová. V prvním bloku devadesáti minutového pořadu zahrála žesťová skupina dechového orchestru z Jistebníku. Ve druhém se představil zpěvák Jaroslav Kotyk ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. Po vynikajícím úvodu si mohli posluchači plně vychutnat nádherné Rybovy melodie jako Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Benedictus, Sanctus, Agnus Dei. Byl to skutečný symbol českých Vánoc.

„Odnáším si krásný hudební zážitek. Atmosféra pod klenbami chrámu byla neopakovatelná. Potěšilo mě, že nemalou část publika tvořili mladí lidé. Plný kostel je svědectvím, že Česká mše dovede oslovit lidi různých generací,“ řekla s neskrývanou radostí studentka brněnské Masarykovy univerzity Adéla Plačková. Obdobné pocity prožívala i Veronika Tkaczyková. „Moc se mi to líbilo. Lepší ukončení svátků vánočních ani nemohlo být. Všichni účinkující byli výborní,“ poznamenala gymnazistka. Na závěr již tradičně obecenstvo si se sborem zazpívalo Narodil se Kristus pán….

V pořadu vystoupili jako sólisté Magda Bártková (soprán), Jana Reichenbachová (alt), Jaroslav Kotyk (tenor) a Petr Jonszta (bas). Na varhany hrál Vlastimil Ondruška. Klavírní doprovod Regina Bednaříková. Orchestr tvořili učitelé a studenti uměleckých škol a další profesionální hudebníci.