Nevidomí lidé, nebo také ti stakzvaným zbytkovým zrakem, bojovali vtělocvičně karvinské školy Žižkova. „Jejich soutěžní úkoly vycházejí zkaždodenní praxe nevidomých lidí. Jde nejen o trénink, ale také o další motivaci, aby slabozrací lidé své schopnosti pohybovat se vokolním světě, zlepšovali,“ prozradila Martina Hrabcová, finanční manažerka společnosti Tyflo Centrum Karviná, která klání organizovala.

„Jde také o rozšíření a posílení naší spolupráce se spřáteli změsta Wodzislaw,“ doplnila.

Soutěžící pak čekala dráha, na které museli překonávat nejrůznější překážky a plnit úkoly. Mezi ty patřilo třeba věšení ručníků, sbírání a ukládání bot a mnohé další, které se běžně vidícímu člověku mohou zdát velmi snadné. Ktomu všemu se soutěžící museli orientovat vprostoru dráhy. Aby měli všichni soutěžící stejné podmínky, měli oči překryté páskou.

„Přijít úplně o zrak musí být strašné. Já ještě něco vidím a nedokáži si představit, že bych o zrak přišel úplně,“ sdělil pak vcíli trasy jeden ze soutěžících, Jacek Boruszewski zWodzislawi.