Rozptylové podmínky byly sice mírně zhoršené, ne však natolik, aby muselo být vyhlášeno nějaké opatření. Vprůběhu podzimu bylo několik dnů, kdy bylo ovzduší znečištěno mnohem více, a to především prachem.

Monitorovací stanice, která je umístěna mezi kolejištěm a ulicí U Nádraží, zaznamenala vminulých dnech poměrně nízké hodnoty znečištění u všech škodlivin. Nepřetržitě se tam přitom sledují oxid siřičitý, oxidy dusíku a prašný aerosol. Zatímco například na podzim se hodnoty prachu pohybovaly i nad hranicí 500 mikrogramů na metr krychlový, tentokrát nepřesahovaly 100 mikrogramů a spíše se držely pod 50 mikrogramy.

Město Havířov zatím netrpělivě čeká na výsledky posledního měření čistoty ovzduší. Primátor František Chobot se rozhodl odhalit největší producenty prachu a zastupitelstvo ho vtom podpořilo. Nezávislé měření podpořily také ostravské ocelárny Arcelor Mittal. Po celém území města byly rozmístěny měřící přístroje. Do jejich filtrů se zachytával prach a odborníci nyní vyhodnocují jeho množství a zkoumají, kdo je jeho původcem.

„Měření už bylo ukončeno a čekáme na výsledky. Podle posledních informací bychom se je měli dozvědět snad vlednu,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.